Nieuw onderzoek: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk door technologische oplossingen

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 09-07-2024
Nieuws
De arbeidsparticipatie in waardevol werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals nieuwkomers of mensen met arbeidsbeperking, blijft achter. Kunnen technologische oplossingen de arbeidsmarktparticipatie van deze mensen verbeteren? Het Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool Saxion gaan hier samen onderzoek naar doen in het onderzoeksprogramma ‘Inclusief Werken & Technologie’. Dit via een L.INT lectoraat vanuit het regie-orgaan SIA.

In onze gedigitaliseerde samenleving kan technologie een middel zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt fysiek, cognitief of sociaal-emotioneel te ondersteunen bij werk of het zoeken naar werk.

Verschillende technologieën

Zo kunnen mensen die uit een burn-out komen beroepsoriëntatie en sollicitatietraining krijgen met behulp van Virtual Reality. Cognitieve Support Technologie kan daarnaast mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen om bepaalde stappen in een productieproces of assemblagewerk zelfstandig te doen. Een ander voorbeeld is vertaaltechnologie zoals ‘Speaksee’, deze kan helpen bij communicatie op de werkvloer, bijvoorbeeld bij medewerkers met een vluchtachtergrond. Voor mensen met een fysieke belemmering kan een co-bot (of collaboratieve robot) een geschikte oplossing zijn: deze robot is speciaal ontwikkeld om als mens mee samen kunnen te werken. Deze robots kunnen mensen bijvoorbeeld helpen als ze tijdens hun werkproces dingen moeten optillen of nauwkeurig moeten inpakken voor verzending.

Binnen het programma zullen we onderzoeken hoe dit soort technologieën het beste ingezet kunnen worden. Dr. Ines Schell zal de komende vier jaar als lector ‘Inclusief Werk & Technologie’ onderzoek doen naar dit vraagstuk, samen met collega’s van het Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool Saxion.

Vernieuwende aanpak

We kiezen hierbij voor een systemische benadering, waarmee we het veranderpotentieel van het hele ‘systeem’ in kaart brengen. Niet alleen de werknemer past zich aan, maar ook de mogelijkheden van de werkgever om mensen met een kwetsbare positie aan te nemen en te begeleiden worden verbeterd. Naast dat we hierbij kijken naar het hele systeem rond de arbeidsmarkt, onderzoeken we ook specifieke technologieën die juist de werkgever ondersteunen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te kunnen nemen. Zo zullen we ook onderzoek doen naar hoe VR technologie werkgevers kan helpen om zich te verplaatsen in (kandidaat) werknemers met specifieke belemmeringen.

Wat is een L.INT lectoraat?

De L.INT-regeling richt zich op het opzetten van een duurzame samenwerking tussen een hogeschool en een instituut rond een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Het onderzoeksprogramma en de samenwerking krijgt vorm in een L.INT-lectoraat. De regeling maakt het mogelijk dat een lector werkzaamheden aan een hogeschool combineert met werkzaamheden aan een nationaal onderzoeksinstituut.

Wat gaan we onderzoeken?

  • We onderzoeken hoe, waar, door wie en voor wie inclusieve technologie het beste kan worden ingezet voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
  • We werken aan de doorontwikkeling van (bestaande) inclusieve technologische interventies, het aanpassen van arbeidsprocessen en bevorderen van de acceptatie van inclusieve technologische oplossingen door werknemer, werkgever en klanten.
  • We werken aan de implementatie, borging en opschaling van inclusieve technologische interventies.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek? Het lectoraat Employability Transition, waar het programma Inclusief Werk & Technologie onder valt, stuurt vier keer per jaar een nieuwsbrief. Klik hier om je daarvoor in te schrijven. Op de website van het lectoraat is daarnaast meer informatie te vinden. Deze website is nu nog beperkt, maar na de zomer zal de uitgebreide versie online gaan.

Foto bovenaan artikel: persoon aan het werk met een Operator Support Systeem, een beamer projectie die real-time visuele instructies geeft. Zie: TINT Apeldoorn

Ines Schell-Kiehl

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: