Meer kansen voor (niet-)uitkeringsgerechtigde vrouwen

PublicatiesGepubliceerd op: 10-07-24
In het project ‘Meer kansen voor (niet-)uitkeringsgerechtigde vrouwen’ wordt in Den Haag gewerkt aan het toeleiden van vrouwen naar een opleiding en betaald werk, en daarmee aan het vergroten van het aantal economisch zelfstandige vrouwen. Op basis van inzichten en ervaringen uit dit project maakte het Verwey-Jonker Instituut een handreiking voor gemeenten, maatschappelijke organisaties, betrokken werkgevers en opleiders die de toeleiding van vrouwen naar werk met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren.

Het project ‘Meer kansen voor (niet-)uitkeringsgerechtigde vrouwen’ is gestart in 2022 door de gemeente Den Haag, Vrouwenacademie De Mussen en het Verwey-Jonker Instituut, gefinancierd door ZonMw. Tijdens het project spraken we met stakeholders binnen de Vrouwenacademie, de gemeente, en andere organisaties met soortgelijke projecten. Wat werkt goed, en waar liggen nog knelpunten? In de handreiking brengen we werkzame factoren, knelpunten (met oplossingen) en goede voorbeelden in kaart die we op basis van deze interviews hebben vastgesteld. De handreiking is te downloaden aan de rechter bovenzijde van deze pagina. Daarnaast kwamen er nog drie deelrapporten uit dit project, die we hieronder toelichten.

Vrouwenacademie de Mussen

Een belangrijk onderdeel van het project is het evalueren van de aanpak van de Vrouwenacademie. De Vrouwenacademie is een organisatie in Den Haag die zich inzet om vrouwen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ondersteunen in hun ontwikkeling om de stap richting een beroepsopleiding te kunnen nemen en deze succesvol af te ronden. Daarnaast richt de Vrouwenacademie zich op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Zo worden opleidingen geboden in kansrijke beroepen waar de komende jaren toenemende tekorten zijn/zullen ontstaan.

Klik hier voor de evaluatie van de Vrouwenacademie.

Evaluatie begeleiding door gemeente en organisaties

Een ander onderdeel van het project is een evaluatie van de begeleiding van de vrouwen door de gemeente Den Haag en de Haagse vrouwenorganisaties. Hoe loopt de begeleiding, hoe gaat de samenwerking tussen de gemeente en de verschillende organisaties, en wat zijn mogelijkheden voor verdere verbetering van de werkwijzen?

Klik hier voor deze evaluatie.

Inspiratiegids gender en cultuur sensitief werken

Op basis van inzichten uit dit project maakte het Verwey-Jonker Instituut een inspiratiegids rond gender- en cultuur sensitief werken bij de begeleiding van vrouwen richting werk. Klik hier voor deze gids.

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: