Huiselijk geweld een complex en hardnekkig probleem

Derde Cohortstudie: Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling
PublicatiesGepubliceerd op: 18-09-23
Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Nog steeds groeien te veel kinderen in onveilige gezinssituaties op. De gevolgen op de korte en lange termijn zijn onaanzienlijk groot. Uit de 3e cohortstudie huiselijk geweld blijkt dat tweederde van de jongeren die mishandeld worden, zelf ook gewelddadig zijn naar hun ouder(s). Verder is er in deze studie aandacht besteed aan controle en dwang in intieme relaties. Dit onderzoek is uitgevoerd opdracht van ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nagegaan is hoe het welzijn van volwassenen en kinderen is ten tijde van de melding bij Veilig Thuis en of er sprake is van een afname van het geweld en een verbetering van het welzijn in het jaar dat zij gevolgd zijn. Dit onderzoek is onderdeel van een longitudinale studie die begonnen is in 2009 met als centrale vraag wat er nodig is om het geweld te doen stoppen en wat daar de gunstige omstandigheden voor zijn. Eerder zijn verschenen Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp (2014) en Kwestie van lange adem (2020).

In dit onderzoek zijn ruim 800 huishoudens een jaar lang gevolgd. Deze zijn benaderd via dertien Veilig Thuis organisaties: Friesland, Drenthe, Noord Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Hollands-Midden, Zuid-Holland Zuid, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Noord- en Midden Limburg, Zuid-Limburg en Zeeland.

Lees hier het persbericht over dit onderzoek.

Thema's

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: