Liselotte van Loon-Dikkers, MSc

Medior onderzoeker

Door onderzoek wordt duidelijk of wat wordt gedaan, wel werkt. Het is daarmee essentieel voor elke praktijk. Ik geniet ervan als onderzoeker een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van beleid en praktijk voor kinderen en jongeren in allerlei posities

Liselotte van Loon-Dikkers
De ontwikkeling van kinderen en jongeren vind ik als onderzoeker en orthopedagoog zeer interessant. Ik vind het belangrijk dat beleid en uitvoering in de praktijk op onafhankelijk onderzoek zijn gebaseerd en goed worden onderbouwd en geëvalueerd. Hierdoor is inzichtelijk in welke mate iets echt een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe dit verbeterd kan worden. 

Als onderzoeker heb ik veel ervaring met onderzoek naar passend onderwijs, een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben. Met onafhankelijk onderzoek heb ik een bijdrage geleverd aan de evaluatie van dit beleid. Hierdoor is het inzichtelijker geworden welke factoren wel en niet positief zijn voor jongeren en scholen. De kwetsbaarheid van sommige kinderen en jongeren maakt dat ik mij graag voor deze doelgroep inzet. 

Vooral de combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek spreekt mij aan. Met cijfers kunnen inzichten over grote groepen gegeven worden, die onderbouwd kunnen worden gemaakt door verhalen, waardoor onderzoek gaat leven. Het toepasbaar maken van onderzoek voor de praktijk vind ik een belangrijk onderdeel van onderzoek.

Wanneer je beleid of praktijk rondom jongeren, jeugdzorg, onderwijs en opvoeding wilt evalueren, denk ik graag met je mee! 

Liselotte van Loon-Dikkers, MSc

Medior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2019 -Smeets, E., Ledoux, G., & Van Loon-Dikkers, L. (2019). Passend onderwijs op school en in de klas. Tweede meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen / Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2017 – Buisman, M., Loon-Dikkers, A.L.C. van, Boogaard, M., & Schooten, E. (2017). Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken: Eerste resultaten van het OECD-onderzoek Assessing progression in creative and critical thinking skills in education. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2017 – Loon-Dikkers, A.L.C. van, Weijers, D., & Heurter, A.M.H. (2017). Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen: Leerlingen met en zonder leer-, gedrags- of psychische problemen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2017 – Loon-Dikkers, A.L.C. van, Heurter, A.M.H., & Ledoux, G. (2017). Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs: Meningen van ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015-2016. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2017 – Loon-Dikkers, A.L.C., Heurter, A.M.H., & Ledoux, G. (2017). Mbo’er tevreden over Passend onderwijs. Didactiefonline, https://didactiefonline.nl/artikel/mboer-tevreden-over-passend-onderwijs.
 • 2017 – Loon-Dikkers, A.L.C., Heurter, A.M.H., & Ledoux, G. (2017). Tevredenheid van mbo-studenten over passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In: M. Marreveld (Red). Passend onderwijs zit nog niet lekker. Didactiefonline, https://didactiefonline.nl/artikel/passend-onderwijs-zit-nog-niet-lekker.
 • 2017 – Smeets, E., de Boer, A.A., van Loon-Dikkers, A.L.C., Rossen, L., & Ledoux, G. (2017). Passend onderwijs op school en in de klas: Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen.
 • 2016 – Buisman, M., & Loon-Dikkers, A.L.C. (2016). Creativiteit en kritisch denken bevorderen. Didactief, 46(10), 44-45.
 • 2016 – Buisman, M., & Loon-Dikkers, A.L.C. (2016). OESO-project meetinstrument creatief vermogen. In Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) (Red.), Een kleurrijke basis: Ontwikkelingen en trends in het cultuuronderwijs (pp. 103-105). Utrecht: LKCA.
 • 2016 – Ledoux, G., Loon-Dikkers, A.L.C. van, Smeets, E., & Berg, F. van den. (2016). Moet de leraar een orthopedagoog worden? Tijdschrift voor orthopedagogiek, 55, 549-564.
 • 2016 – Schenke, W., Heemskerk, I.M.C.C., Lockhorst, D., & Oomens, M., m.m.v. van Loon-Dikkers, A.L.C., Felix, C., Pater, C.J., & van Aarsen, E. (2016). Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014-2015. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2015 – Dikkers, A.L.C., & Kuiper, E.J. (2015). Trefwoordenstructuur voor de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO). Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2015 – Emmelot, Y., Kuiper, E.J., Ledoux, G., & Loon-Dikkers, A.L.C. van, m.m.v. Hendrix, N. (2015). De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam belicht. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2015 – Glaudé, M., Eck, E. van, Boogaard, M., & Dikkers, A.L.C. (2015). Evaluatie stimuleringsmaatregel ‘Duurzame inzetbaarheid. Sterkte voor de toekomst’. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2015 – Kuiper, E.J., Dikkers, A.L.C., Emmelot, Y., & Ledoux, G., m.m.v. Eck, E. van, en Berg, E. van den. (2015). Tevredenheid van ouders voor de start van passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2015 – Kuiper, E.J., Dikkers, A.L.C., Ledoux, G., & Berg, E. van den, & Bos, W. (2015) Feitelijke en ervaren bureaucratie. Nulmeting in het kader van de kortetermijnevaluatie passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2015 – Kuiper, E.J., Loon-Dikkers, A.L.C. van, & Ledoux, G., m.m.v. Felix, C., Hendrix, N. (2015). Vervolgmeting ervaren bureaucratie passend onderwijs. Onderzoek bij scholen en ouders in het kader van de kortetermijnevaluatie passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2015 – Ledoux, G., Blok, H., Veen, A., m.m.v. Elshof, D., & Dikkers, A.L.C. (2015). Acquis basisonderwijs en onderwijs aan het jonge kind; adviezen en verkenningen van de Onderwijsraad tussen 2002 en 2014. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2015 – Ledoux, G., Roeleveld, J., Veen, A., Karssen, M., Daalen-Kapteijns, M. van, Blok, H., Kuiper, E.J., Dikkers, A.L.C., Mulder, L., Fettelaar, D., & Driessen, G. (2015). Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld? Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Boogaard, M., Bollen, I., & Dikkers, A.L.C. (2014). Gastouderopvang in West-Europese landen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Ledoux, G., m.m.v. Bollen, I., & Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het beleid ten aanzien van burgerschap. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Ledoux, G., m.m.v. Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het beleid ten aanzien van Passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Ledoux, G., m.m.v. Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het toezichtbeleid. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Ledoux, G., Eck, E. van, Heemskerk I.M.C.C., Veen, A., & Sligte, H., m.m.v. Dikkers, A.L.C., Bollen, I. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid. Studie voor de Onderwijsraad; verkorte versie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Ledoux, G., Eck, E. van, Heemskerk I.M.C.C., Veen, A., & Sligte, H., m.m.v. Dikkers, A.L.C., Bollen, I. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid. Studie voor de Onderwijsraad; integrale versie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Ledoux, G., & Heemskerk, I.M.C.C., m.m.v. Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het kwaliteitsbeleid. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Mulder, C.W.J., Fettelaar, D., Schouwenaars, I., Ledoux, G., Dikkers, A.L.C. & Kuiper, E.J. (2014). De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen. Oorzaken en aanpak. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • 2014 – Sligte, H., m.m.v. Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het vsv-beleid. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2014 – Veen, I. van der, Dikkers, A.L.C., Weijers, D., Hornstra, L., & Peetsma, T.T.D. (2014). Willen zij wel leren? Didactief, 44(10), 32-33.
 • 2014 – Veen, I. van der, Weijers, D., Dikkers, A.L.C., Hornstra, L., & Peetsma, T.T.D. (2014). Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • 2012 – Sieh, D.S., Dikkers, A.L.C., Visser-Meily, J.M.A., & Meijer, A.M. (2012). Stress in adolescents with a chronically ill parent: Inspiration from Rolland’s family systems illness model. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 24(6), 591-606.