Milou Lünnemann, Dr.

Medior onderzoeker

Met wetenschappelijk en methodologisch goed doordacht onderzoek help ik graag de praktijk om een betere toekomst te creëren voor kinderen en volwassenen die opgroeien in een onveilige (thuis)situatie

Milou Lünnemann
Sinds 2016 ben ik werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut. Als onderzoeker houd ik mij bezig met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op thema’s als huiselijk geweld, kindermishandeling, ketensamenwerking en crimineel gedrag. Daarnaast ben ik in 2023 gepromoveerd op het thema ‘de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen’.

Momenteel ben ik vooral betrokken bij een landelijk en longitudinaal onderzoek naar geweld in het gezin. Gedurende anderhalf jaar volgen we ongeveer 1200 gezinnen die te maken hebben met partnergeweld en kindermishandeling. In dit onderzoek maken we gebruik van kwantitatieve én kwalitatieve methoden. Kwantitatieve data wordt op deze manier aangevuld met diepte interviews.

Waardevolle combinatie

Dit is een hele waardevolle combinatie gebleken. Op deze wijze krijg je meer diepgang en kun je de cijfers beter duiden, omdat je de verhalen achter de cijfers hebt. Zo krijgen we voorbeelden van de ernst van het geweld dat speelt binnen deze gezinnen, en wijzen respondenten werkzame elementen aan in de hulpverlening die ze krijgen.  

Daarnaast helpen jaarlijks ruim 100 masterstudenten ons bij het verzamelen van de data en schrijven een scriptie met de verzamelde data. Het begeleiden van deze studenten vind ik leuk om te doen, omdat ik ze kan laten proeven aan de praktische kanten van onderzoek.  

Heb je vragen over geweld in het gezin of geweld dat speelt tussen jongeren binnen hun intieme relatie? Neem dan contact met mij op of bekijk onze themapagina

 

Milou Lünnemann, Dr.

Medior onderzoeker

Externe publicaties

  • 2016 – Lünnemann, K.D. & Lünnemann, M.K.M. (2016). Bescherming slachtoffers partnergeweld: politie in de keten. Gunther Moor, L., Vanderplasschen, W. & Dijk, A. van (eds), Politie en gezondheidszorg. Cahier Politiestudies jaargang 2016-3, nr . 40.
  • 2012 – Lünnemann, M. K. M. (2012). Unit nonresponse in Surveys. In Adar, H. J., & Mellenbergh, G. J. (Ed.), Advising on research methods: Selected topics 2012 (pp. 43-58). Huizen: Johannes van Kessel Publishing.