Jildou van der Ploeg, MSc

Onderzoeker

De kindertijd is een cruciale fase. Investeren in welzijn en de ontwikkeling van kinderen is belangrijk voor de (mentale) gezondheid van individuen én voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving in het geheel.

Jildou van der Ploeg
Sinds december 2022 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Met mijn achtergrond in ontwikkelingspsychologie, onderwijspedagogiek en jeugdcriminologie draag ik bij aan het bevorderen van kennis en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van jeugd, onderwijs en welzijn. Mijn interessegebieden zijn huiselijk geweld en kindermishandeling, alleenstaande minderjarige vluchtelingen, ingrijpende jeugdervaringen en mentale gezondheid.

Door middel van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek probeer ik een begrip te krijgen van de complexe vraagstukken. Het doen van literatuuronderzoek, uitvoeren van interviews en analyseren van grote datasets geven mij energie. Wat ik daarnaast interessant vind, én misschien wel het belangrijkst vind, is de focus op de vertaalslag van wetenschappelijke conclusies naar de praktijk. Door deze vertaalslag hoop ik beleidsmakers, professionals en andere betrokkenen te informeren en te ondersteunen bij het nemen van effectieve beslissingen die een positieve impact hebben op gezinnen.

Jildou van der Ploeg, MSc

Onderzoeker