Per september 2022 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Het welzijn van minderheden en achtergestelde groepen gaat mij aan het hart. Om die reden vind ik het belangrijk om de sociale inclusie in onze samenleving te verbeteren.

Vanuit mijn opleiding als sociaalpsycholoog ben ik met name geïnteresseerd in de verhoudingen tussen groepen. Denk hierbij aan percepties die groepen van elkaar hebben en vooroordelen die hieruit voortvloeien. Zo doe ik onder andere onderzoek naar (stage)discriminatie, identiteit en labelling aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden.

Andere thema’s die mij interesseren zijn opvoeding, huiselijk geweld en jeugdproblematiek. Zo werk ik mee aan een landelijk onderzoek naar de effecten van de hulpverlening bij gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast doe ik onderzoek naar jeugdproblematiek en messenbezit onder jongeren.