Mathilde Compagner, MSc

Onderzoeker

De waarde van onderzoek ligt voor mij in een bijdrage leveren aan kwalitatief goede hulp voor kwetsbare mensen en daarmee duurzame gezondheid en veiligheid voor iedereen in onze samenleving!

Mathilde Compagner
Als onderzoeker houd ik mij bezig met kwalitatief onderzoek naar thema’s als huiselijk geweld, kindermishandeling en ketensamenwerking in de hulpverlening. Hierbij gebruik ik de brede en integrale blik verworven vanuit mijn studie (Gezondheid en Maatschappij, MSc) en eerdere werkervaring bij de Uitvoeringsbrigade, een organisatie die helpt mensen uit achterstand te groeien. Vanuit deze ervaring ben ik vooral geïnteresseerd in de gezondheid en veiligheid van kwetsbare doelgroepen, zoals multiprobleemgezinnen of mensen met een lage sociaal economische status.

Binnen het Verwey-Jonker Instituut ben ik medeverantwoordelijk voor de coördinatie van de dataverzameling van diverse meerjarige landelijke onderzoeken naar geweld in gezinnen. Ook doe ik kwalitatieve interviews met vrouwen, mannen en kinderen over hun ervaringen met seksueel en huiselijk geweld en de geboden hulp. Andere voorbeelden van projecten zijn een onderzoek naar het opleggen en uitvoeren van het tijdelijk huisverbod en de netwerkaanpak van huiselijk geweld door de politie. 

Waar ik blij van word of vooral van leer, zijn interviews met mensen over hun behoeften en ervaringen met betrekking tot hulp aangaande het geweld of andere sociale problematiek. Ik breng dit graag samen met mijn collega’s helder in kaart. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan kwalitatief goede hulp voor kwetsbare mensen en daarmee duurzame gezondheid en veiligheid voor iedereen in onze samenleving! 

Mathilde Compagner, MSc

Onderzoeker