Mathilde Compagner, MSc

Onderzoeker

De waarde van onderzoek ligt voor mij in een bijdrage leveren aan kwalitatief goede hulp en daarmee duurzame gezondheid en veiligheid voor iedereen in onze samenleving!

Mathilde Compagner
Als onderzoeker in het brede sociale domein breng ik graag ervaringen van mensen in kaart met problematiek die zij ervaren en de geboden hulp: Waar hebben zij behoefte aan? Wat werkt wel? En wat werkt niet? En hoe kan de hulp verbeterd worden?

Thema’s waar ik me als onderzoeker voornamelijk op richt zijn huiselijk en seksueel geweld, jeugdhulp en jeugdcriminaliteit. Om een goed beeld te geven van het onderzoeksvraagstuk, werken we in onderzoeksteams en gebruiken we vaak verschillende onderzoeksmethoden. Zo doe ik onder andere veel kwalitatieve interviews met jongeren, volwassenen en professionals over hun ervaringen met seksueel en huiselijk geweld en de geboden hulp. Daarnaast was ik eerder betrokken bij de werving en coördinatie van diverse meerjarige landelijke onderzoeken naar geweld in gezinnen.

Ik vind het belangrijk dat onze onderzoeken meerwaarde hebben voor de praktijk en bijdragen aan duurzame gezondheid en veiligheid voor mensen in onze samenleving. Daarom praten we graag mét de mensen om wie het gaat, maar vinden we het ook belangrijk om met zowel professionals van de uitvoering als beleid en bestuur het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld door leer- en ontwikkelsessies waarin we de verschillende perspectieven uit het onderzoek samenbrengen en ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten in de praktijk benut worden. Samen maken we het verschil!

Contact

Benieuwd wat voor soort onderzoeken wij nog meer doen of wilt u graag een onderzoek door ons laten uitvoeren? Neem eens een kijkje op onze themapagina huiselijk geweld en kindermishandeling of neem vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek!

Mathilde Compagner, MSc

Onderzoeker