Drs. Bas Tierolf is sinds 2006 verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut bij de Onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs.

Hij studeerde in 1990 af aan de RUG in Orthopedagogiek. Tijdens zijn studie was hij onder meer als onderwijskundig onderzoeker werkzaam bij het RION (Regionaal Instituut voor Onderwijskundig onderzoek in Noord Nederland), daarna als consultant bij E&M SYNTAX, Onderzoek, training en advies. In 1996 werd hij hoofd van de afdeling Onderzoek/beleidsanalyse bij het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn Groningen (POZW). Later fuseerde deze organisatie tot CMO Groningen, alwaar hij manager werd van het bureau Onderzoek/beleidsanalyse.

In die periode verrichte hij uiteenlopend kwantitatief en kwalitatief onderzoek op het terrein van zorg, welzijn, jeugd en onderwijs. Belangrijke thema’s daarin betroffen huiselijk geweld, plaatsingsstromen in de jeugdzorg en leerlingstromen in vo en mbo. Ook verzorgde hij de Kengetallen voor Lokaal Sociaal Beleid en Trendrapportages jeugd voor de provincie Groningen. Hij was bovendien secretaris en vice-voorzitter van het Platform Provinciaal Onderzoek van de VSO.

Bij het Verwey-Jonker Instituut houdt Bas zich onder meer bezig met de analyse van gegevens voor het omvangrijke onderzoeksproject naar de leefsituatie van jongeren ‘Kinderen in Tel’. Hij werkt ook aan projecten over kindermishandeling, huiselijk geweld en jeugdzorg.

Drs. Bas Tierolf

Senior onderzoeker

Externe publicaties