Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp

Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4
PublicatiesGepubliceerd op: 26-05-14
Werkt de integrale aanpak huiselijk geweld van de vier grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht? Het Verwey-Jonker Instituut heeft gedurende vier jaar onderzoek gedaan in gezinnen waarin partnergeweld voorkwam.

Het blijkt dat als gezinnen gemeld worden bij hulpverleningsinstellingen er veelal een lange geschiedenis is van zeer ernstig geweld tussen de partners. De negatieve gevolgen van het partnergeweld voor kinderen en de ouders zijn groot. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de aanpak ertoe heeft geleid dat het geweld afneemt, ouders weer in staat zijn om hun kinderen op te voeden en de trauma’s en emotionele onveiligheid bij kinderen afnemen. In het onderzoek zijn gezinnen gedurende anderhalf jaar gevolgd met uitgebreide metingen op drie momenten. Daarnaast zijn er met een steekproef van de gezinnen aanvullende interviews gehouden om meer zicht te krijgen op de beleving van de gezinnen in deze situatie. Ook is een steekproef van de overige bevolking bevraagd met dezelfde instrumenten om de resultaten goed te kunnen vergelijken en te duiden. Tot slot volgt een beeld van de ontwikkelingen in de aanpak huiselijk geweld in de vier steden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Thema's

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling

    Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

Deel deze publicatie op: