Medewerkers

Dr. Lineke van Hal

Functie: Senior Onderzoeker
E-mail: lvanhal@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Dr. Lineke van Hal is sinds mei 2017 verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker. In haar onderzoek heeft Lineke aandacht voor perspectieven van cliënten, burgers en professionals, om zo vanuit meervoudig perspectief te leren van wat er in de praktijk gebeurt.

Van 2012 tot 2014 werkte zij als projectleider bij Zorgbelang Gelderland. Vanuit die functie organiseerde zij - in opdracht van provincie, gemeenten en instellingen - cliëntenparticipatie met betrekking tot Zorg voor Jeugd, eigen regie in de GGZ, sociaal isolement, grensoverschrijdende zorg en economische participatie. Hierna werkte Lineke als senior onderzoeker en projectleider binnen het Kenniscentrum HAN SOCIAAL van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij leidde projecten en onderzoeken op het gebied van de transformatie van de jeugdzorg, samenwerking in gezinnen met meervoudige problemen, onderwijs- en arbeidsparticipatie van jongeren en de inzet van ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn. Zij publiceert over haar werk in zowel wetenschappelijke tijdschriften als vakbladen en spreekt hierover op congressen en tijdens werkbijeenkomsten voor professionals.

Lineke is opgeleid als medisch antropoloog en socioloog aan de Radboud Universiteit (bachelor 2004, cum laude) en aan de Universiteit van Amsterdam (master 2005, cum laude). In 2009 ontving zij een Kootstra Talent Fellowship vanuit de Universiteit van Maastricht. In 2013 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op een narratief onderzoek naar arbeidsre-integratie van mensen met beperkingen.

Publicaties

Extra publicaties

2019 - Van Hal, L., Gilsing, R. & van der Hoff, M. (2019). We moeten eens om tafel: samen aan het werk met gezinnen met meervoudige problemen. JGZ Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg
2018 - Büscher-Touwen, M., de Groot, M., & van Hal, L. (2018). Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda. Social Inclusion, 6(4), 149-157.
2018 - Van Hal, L., Gilsing, R., van der Hoff, M. (2018). Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf. Vakblad Sociaal Werk (5).
2018 - Van den Bosch, K. E., Krzeminska, A., Song, E.Y., van Hal, L.B., Waltz, M.M., Ebben, H., & Schippers, A.P. (2018). Nothing about us, without us: A case study of a consumer-run organization by and for people on the autism spectrum in the Netherlands. Journal of Management & Organization, 1-17.
2018 - Gerritsen, M., van Hal, L., Meesters, J., van Bodegom, B. &Verharen, L., (2018). Hoe past het? Een kwalitatieve analyse van narratieven van jongeren met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van passend onderwijs en passende arbeid. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 27(1), pp.4–23.
2017 - van Hal, L., Heessels, M., van Asselt-Goverts, I., Hermsen, M. (2017). Op ervaringen kun je bouwen: een handreiking voor onderwijs en praktijk, Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
2016 - Kocken, P., van Hal, L., Vlasblom, E., Metselaar, J., Bontje, M., Breuk, R. & Sterkenburg, B. (2016).In dialoog! Cliënt- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd
2015 - van Hattum, M. & van Hal, L. (2015). Meervoudig: Samenwerking tussen hulpverleners in gezinnen met meervoudige problemen. Maatwerk, 6, 31-33.
2015 - Waltz M., van den Bosch, K., Ebben, H., van Hal, L. & Schippers, A. (2015). Autism self-advocacy in the Netherlands: past, present and future. Disability & Society, 8, 1174-1191.
2015 - Verharen, L., van Hal, L., Heerkens, Y. (2015). Factsheet Zelfmanagement en Eigen regie. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
2014 - Verheijden, E., Arts, W. & van Hal, L. (2014). Jongere met beperking wil aandacht voor wat hij niet kan. www.socialevraagstukken.nl, 4 november 2014.
2014 - van de Pol, J., Van Hal, L. & Van der Goot, M. (2014). In beweging: passende participatie jeugdbeleid. Arnhem: Zorgbelang Gelderland.
2014 - van Hal, L. (2014). Vraagwijzer Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Arnhem: Zorgbelang Gelderland in opdracht van Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out.
2014 - van Hal, L. & van Zadelhoff, E. (2014). Ik zie je: handreiking voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid. Arnhem: Zorgbelang Gelderland.
2014 - van Hal, L., Boei, H. & Schaareman, R. (2014). Grenzeloos verbonden: Perspectieven van patiënten en naasten op grensoverschrijdende zorg. / Grenzenlos verbündet: Ansichten von Patienten und ihren Angehörigen zu grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung. Arnhem: Zorgbelang Gelderland en Der Paritätische Kreisgruppe Kleve.
2014 - van Hal, L. (2014). Re-integratie van arbeidsgehandicapten kan beter. www.socialevraagstukken.nl, 12 maart 2014.
2013 - van Hal, LBE. (2013). Working on Activation: Analyses of stories about vocational rehabilitation of people with disabilities in the Netherlands. Maastricht: Proefschrift Maastricht University.
2013 - van Hal L., Meershoek A., Nijhuis F. & Horstman K. (2013). Disembodied abilities: Sick role and participation in ‘activating’ return-to-work practices. Social Science & Medicine, 96:9-16.
2013 - van Hal, L., Meershoek A., Nijhuis F. & Horstman K. (2013). A sociological perspective on ‘the unmotivated client’: public accountability and professional work methods in vocational rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 35(10):809-818.
2012 - van Hal, L. (2012). Het arbeidsparticipatie-ideaal in de praktijk. Over de participatieparadox in de Nederlandse welvaartsstaat. In: Kijk anders, zie meer. Tien jonge wetenschappers over disability studies. Den Haag: ZonMw.
2012 - van Hal, L. Meershoek A., Nijhuis F. & Horstman K. (2012). The ‘empowered client’ in vocational rehabilitation: the excluding impact of inclusive strategies. Health Care Analysis, 20(3): 213-230.
2012 - van Hal L., Meershoek A., de Rijk, A. & Nijhuis F. (2012). Going beyond vocational rehabilitation as a training of skills: return-to-work as an identity issue. Disability & Society, 27(1):81-93.
2009 - van Hal, L., Meershoek, A., de Rijk, A., Joling, C., & Nijhuis, F. (2009). Een rol om op te bouwen? Zelfbeeld, levensstrategieën en re-integratietrajecten van langdurig arbeidsongeschikten. Maastricht University: Maastricht.
2006 - Van Hal, L. (2006). Over leven met diabetes. Epidemiologisch bulletin GGD Haaglanden, 41 (1), 18-23.