Dr. Karin van Bemmel

Senior onderzoeker

Als onderzoeker wil ik graag bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het verbinden van sociaal en medisch domein vind ik een belangrijke opgave.

Karin van Bemmel
In Nederland bestaan grote gezondheidsverschillen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen met een lage sociaaleconomische status een grotere kans hebben op ongunstige zwangerschapsuitkomsten en vaker last hebben van multimorbiditeit. Een aanzienlijke groep kinderen heeft in Nederland een valse start bij de geboorte, waardoor ze later vaker met (o.a. gezondheids)problemen te maken krijgen. Een goede geboorte- en jeugdgezondheidszorg dragen bij aan de preventie hiervan. Als senior onderzoeker ben ik betrokken bij meerdere projecten rondom perinatale zorg voor vrouwen en hun partners die zich in kwetsbare situaties bevinden. Ik houd me onder andere bezig met prenatale groepszorg en het bereik van zwangere vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. In de Gemeente Utrecht draag ik bij aan de evaluatie en monitoring van Kansrijke Start.

Door mijn achtergrond als antropoloog en psycholoog heb ik geleerd om vanuit verschillende perspectieven naar gezondheid en welzijn te kijken. Mijn expertise ligt op het gebied van kwalitatief onderzoek en de samenwerking tussen praktijk, beleid en onderzoek. Naast onderzoekservaring in Nederland heb ik langdurig veldwerk in het buitenland gedaan, waarbij ik onder andere naar opvattingen en praktijken over gezondheid, ziekte en genezing in Oost-Afrika heb gekeken. Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij projecten vind ik belangrijk. Door goed te luisteren en samen te werken kan optimaal worden aangesloten op bestaande wensen en behoeften.

Dr. Karin van Bemmel

Senior onderzoeker

Externe publicaties

2020 Van Bemmel, K. (2020) Promoting participation in Centering Pregnancy by women from lower SES and/or ethnic minority. Rapportage analyse fase I en II, voorbereiding fase III. Leids Universitair Medisch Centrum/ZonMw.

2020 Van Bemmel, K. (2020). Conceptualizing Illness: Nodding Syndrome in Northern Uganda. Africa Focus, Vol. 33(1), pp. 143-152.

2019 Van Bemmel, K. (2019). Phone Calls and Political Pingpong: Nodding Syndrome and Healthcare Provision in Uganda. Journal of Eastern African Studies, 13(3), pp. 485-503. DOI:
10.1080/17531055.2019.1603960.

2019 Van Dijk, R.A. and Van Bemmel, K. (2019). Worlds apart?: exploring the problematic irrelevance of a psy-therapy promoting happiness-as-norm in an African context. Responses to the article: “Struggling to be a “happy self”?: psychotherapy and the medicalization of unhappiness in Uganda” written by Julia Vorhölter. Current Anthropology, 60(2), pp. 214-215.

2017 Van Bemmel, K. (2017). Nodding Syndrome in Northern Uganda. Conceptualizations of an Illness-in-the-Making. PhD dissertation. Ghent University.

2017 Van Bemmel, K. and Aalten, E. (2017). Nodding Syndrome: an illness in the making (Film documentary). The Netherlands: Scandal Studios. Available at: www.vimeo.com/noddingsyndrome/docu. Screened at the VISCULT ethnographic
documentary festival 2018.

2017 Van Bemmel, K. and Van Der Weegen, K. (2017). Universal Classifications, National Approaches and Specific Situations: A Comparative Study on the Conceptualization of Nodding Syndrome in Uganda and Tanzania. Anthropology & Medicine. doi:10.1080/13648470.2017.1361652.

2016 Van Bemmel, K. (2016). The rise and fall of nodding syndrome in public discourse: an analysis of newspaper coverage in Uganda. Critique of Anthropology, 36(2), pp. 168-196.

2016 Van Bemmel, K. (2016). The quest for treatment. The violated body of nodding syndrome in northern Uganda. Journal of Peace and Security Studies, 2(2), pp. 63-78.

2014 Van Bemmel, K., Derluyn, I. and Stroeken, K. (2014). Nodding syndrome or disease? On the conceptualization of an illness-in-the-making. Ethnicity & Health, 19(1), pp. 100–118.

2013 Van Bemmel, K. (2013). Obama Made in Kenya: Appropriating the American Dream in Kogelo. Africa Today, 59(4), pp. 69-90.