Drs. Hans Bellaart

Senior onderzoeker en coördinator portaal Kennisplatform Inclusief Samenleven

Met ons onafhankelijk onderzoek dragen wij bij aan een nuchtere blik op wat er feitelijk speelt in een complexe en diverse samenleving met vele, soms gepolariseerde, meningen. Ik vind het waardevol om met praktijkgerichte publicaties bij te dragen aan een stabiele samenleving

Hans Bellaart
Sinds 2015 werk ik bij het Verwey-Jonker Instituut en coördineer ik de vraagbaak- en portaalfunctie van Kennisplatform Inclusief Samenleven, een programma van ons instituut en Movisie. Ik leid diverse projecten en doe onderzoek naar diversiteitvraagstukken in het brede sociaal domein, rond toegankelijkheid, inclusie, intercultureel vakmanschap en de ontwikkeling van cultuursensitieve zorg. Tevens doe ik momenteel historisch onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland.

Als ‘transcultureel pedagoog’ houd ik mij al jaren bezig met jeugdhulp en opvoeding, maar inmiddels is mijn focus op het thema diversiteit verbreed naar meer sectoren en thema’s. Ik ben trots op de publicaties ‘Wijkteams voor álle doelgroepen effectief’ en het preventieproject Rüya. Rüya gaat over het bespreekbaar maken van taboes in gezinnen met een Turkse achtergrond. Het doet mij echt goed te horen dat dit programma zo goed aanslaat! Ik ben blij met mijn omvangrijke netwerk en haal veel energie uit de prettige samenwerking met partners in gemeenten, het werkveld en in zelforganisaties. De belangrijkste drijfveer in mijn werk is om een bijdrage te leveren aan het prettig samenleven in een pluriforme samenleving. Ik vind het belangrijk dat kansengelijkheid vergroot wordt en dat professionals concrete tools hebben om adequaat om te gaan met de verscheidenheid onder de bevolkingsgroepen. Je kunt bij mij terecht voor praktijkgericht kwalitatief onderzoek rond diversiteit, inclusie, integratie en toegankelijkheid.  

Drs. Hans Bellaart

Senior onderzoeker en coördinator portaal Kennisplatform Inclusief Samenleven

Externe publicaties

 • 2016 Bellaart, Hans. I-psy: Maatwerk in een interculturele context. Den Haag. I-psy.
 • 2016 Bellaart, Hans. Hoe vergroot je als medewerker het urgentiebesef in je organisatie? In: S. Jalhay, M. Ceuterick & P. Degelin – red. (2016). Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie. Brussel. Uitgeverij Politeia nv.
 • 2014 Bellaart, Hans. Diversiteit in transitie. Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg. FORUM, Utrecht.
 • 2014 Bellaart, H., E. Gerritsma en R. Ramsaran. Opvoedingsondersteuning voor migranten uit Midden- en Oost-Europa. Praktische adviezen voor gemeenten en instellingen. Utrecht: FORUM.
 • 2014 Leeuwen, M. van en H. Bellaart ‘Wat gaat er goed in jullie gezin?’ Transformatie van het maatschappelijk domein in de praktijk. Utrecht/Zaandam. Pharos/GGD Zaanstreek-Waterland.
 • 2013 Bellaart, Hans. Opvoeden doen we samen. Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken. FORUM. Utrecht.
 • 2013 Bellaart, Hans. Jongeren weer op de rails. Verminderen van recidive bij ontspoorde migrantenjongeren. FORUM. Utrecht.
 • 2013 Bellaart, Hans en Abdullah Pehlivan. De zin en onzin van specifiek jeugdbeleid. In: Joanne van der Leun, Laura Coello-Eertink, Jaco Dagevos, Chris Huinder, Arend Odé (red.) Het minderhedenbeleid voorbij. Amsterdam University Press.
 • 2012 Bellaart, Hans. Overbruggen van cultuurverschillen in opvoeding. In Poel, Y. te, Geraci, D., Termaat, P., van Driel, J. Interculturele diagnostiek bij kinderen en jongeren. NIP/NVO.
 • 2012 Bellaart, Hans en Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen. FORUM, Utrecht.
 • 2011 Bellaart, Hans en Abdullah Pehlivan. Diversiteitsaudit Jeugdzorg Provincie Utrecht 2009-2011. Utrecht: FORUM/Provincie Utrecht/Utrechtse Jeugd Centraal.
 • 2008 Bellaart, Hans en Jamal Chrifi, Kleurrijke inrichting. Project interculturalisatie justitiële jeugdinrichtingen. FORUM, Utrecht.
 • 2004 Bellaart, Hans Verlangen naar de zee. Begeleiden van het interculturalisatieproces in GGZ-instellingen. Sectorfonds Zorg, Utrecht.
 • 2004 Bellaart, Hans Jeugdzorg en allochtone cliënten. In: M. Reuling (eindredactie). Handboek Jeugdzorg, deel D.4, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem.
 • 2003 Bellaart, Hans en Fadua Azrar Jeugdzorg zonder drempels, Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten, FORUM, Utrecht.
 • 2003 Bellaart, H.B., Interculturalisatie van de jeugdgezondheidszorg. In: Handboek Jeugdgezondheidszorg, VII 5.1, Reed Elsevier, Den Haag.
 • 2003 Bellaart, Hans. Interkulturelle Ausrichtung der Verwaltung in den Niederlanden ‘ beispiel Jugendhilfe. In: Interkulturelle öfffnung der Verwaltung. Zuwanderungsland Deutschland in der Praxis. Documentation einer Fachkonferenz 23./24. Mai 2002, Friedrich Evert-Stiftung, Berlin, 2003.
 • 2002 Bellaart, H., Bekkum, D., Bernet, T. en L. van den Broek. Werken met verschillen. FORUM, Utrecht.
 • 2001 Bellaart, Hans, Matrix Interculturalisatie. Voor begeleiding van het interculturalisatieproces. FORUM, Utrecht.
 • 1998 Bellaart, Hans en Joan Ferrier (red.) Interculturalisatie : themanummer Nederlands tijdschrift voor jeugdzorg. In: Nederlands tijdschrift voor jeugdzorg; jaargang 2: nr 1, p. 22-49, feb. 1998.
 • 1998 Bellaart, Hans, Interculturalisatie als proces. In: Rohina Raghoebier en Ton van Dillen, Intercultureel Management in de zorg voor gehandicapten. Schakels/SDG, Utrecht.
 • 1997 Bellaart, H.B., Transculturele Toegang tot de Jeugdzorg; commentaar op het advies van de Projectgroep Toegang. ISBN 9050505228, [VWS], NIZW, Utrecht.
 • 1996 Jens, E. en Bellaart, H.B., Jeugdgezondheidszorg. In: Haveman, H.B. en P. Uniken Venema (red.), Migranten en Gezondheidszorg, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, Pag. 104-117.