Mehmet Day, MSc

Medior onderzoeker

Als onderzoeker houd ik me bezig met de maatschappelijke positie van jongeren met een migratieachtergrond. In het bijzonder focus ik me op vraagstukken met betrekking tot sociale binding en identiteit. Zo verdiep ik me in de mechanismen achter verbondenheid aan kerninstituties binnen de Nederlandse samenleving en hoe deze verbondenheid zich verhoudt met de transnationale bindingen van jongeren.

Daarnaast ben ik werkzaam voor Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). Voor KIS doe ik onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen op het gebied van jeugd, opvoeding en onderwijs. Mijn expertise ligt op diversiteit in het jeugddomein. Inclusiviteit van wijk- en jeugdteams en diversiteitgevoeligheid van de Nederlandse pleegzorg zijn thema’s die vaak terugkomen in mijn werk.

Voorheen werkte ik als intern begeleider voor leerlingen met autisme op een middelbare school en als beleidsmedewerker onderwijs bij een onderwijsinstelling.  Aan de Universiteit Utrecht rondde ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen en de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken af. Gedurende mijn opleidingen heb ik me gespecialiseerd in democratisch burgerschap in het onderwijs.

Mehmet Day, MSc

Medior onderzoeker