Anneke Brock, MSc

Junior onderzoeker

Ik wil mij inzetten voor het verstevigen van de positie van kwetsbare doelgroepen en kwalitatief, toegankelijk onderzoek

Anneke Brock
In 2019 ben ik begonnen als junior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Ik vind het motiverend om mijn bijdrage te leveren aan onderzoek dat impact heeft op beleid en de (lokale) uitvoering daarvan. Omdat wij toegepast onderzoek doen, moeten we daarbij ook altijd oog hebben voor de politiek-ambtelijke sensitiviteit.

Een mooi instrument dat ik heb ontwikkeld is de MIA, een handreiking met tools om de impact van Rijksbeleid op sociale cohesie te meten. Dit instrument legt nieuwe kennis over sociale spanningen bloot door de juiste vragen te stellen. Met de MIA kan een overheid, die wil anticiperen op toekomstige (crisis)situaties,   meten of bepaald beleid tot verbinding of polarisatie leidt.  De MIA is een betrouwbaar instrument om dat structureel en weloverwogen te doen. ,   

Benader mij vooral voor complexe governance– en diversiteitsvraagstukken!

Anneke Brock, MSc

Junior onderzoeker