Nadia Buiter

Onderzoeker

Als queer, gehandicapte vrouw ervaar ik aan den lijve hoe verschillende identiteiten je leven beïnvloeden. Ik wil in mijn onderzoek zorgen dat ook diversiteit binnen gemarginaliseerde groepen wordt meegenomen.

Nadia Buiter
In oktober 2022 ben ik gestart als junior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Via onderzoek hoop ik bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen op gelijkwaardige voet kan meedoen.

Tijdens mijn opleiding sociale en gezondheidspsychologie heb ik veel geleerd over stereotypen, (onbewuste) vooroordelen, groepsdynamiek en de impact daarvan op discriminatieprocessen. Deze kennis zet ik graag in bij het onderzoek van ons instituut, dat vaak over hele concrete casussen uit de samenleving gaat. Het liefst combineer ik hierin kwantitatief en kwalitatief onderzoek, omdat ik denk dat die combinatie het meest volledige beeld geeft van maatschappelijke problemen en hun oplossingen.

Binnen de onderzoeksgroep Maatschappelijke Participatie onderzoek ik verschillende thema’s. Daarbij pas ik ook graag mijn ervaringsdeskundigheid toe, bijvoorbeeld bij het thema arbeidsbeperking en werk. Binnen en buiten mijn werk ben ik bovendien continue in gesprek met mensen uit de gemeenschappen waar ik toe behoor en deze kennis probeer ik zoveel mogelijk een plek te geven in het onderzoek waar ik bij betrokken ben. Ik hou me vast aan het principe: niets over ons, zonder ons.

Nadia Buiter

Onderzoeker