Ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen

Maatregelen van gemeenten en zorgverzekeraars
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 29-10-20
Bij ongewenste zorgmijding om financiële redenen zien mensen af van zorg vanwege de verwachting dat aan het zorggebruik kosten zijn verbonden die ze niet kunnen dragen. Het gevolg ervan kan zijn dat mensen pas bij een urgent gezondheidsprobleem gebruikmaken van zorg. Voor gemeenten, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars is het complex om tijdig in beeld te krijgen welke mensen vanwege financiële redenen afzien van eerstelijns- en/of vervolgzorg. Voorbeelden van kwetsbare verzekerden zijn sociale minima, mensen met een chronische aandoening en laaggeletterden.

Dit rapport bevat een overzicht van maatregelen die zorgverzekeraars en gemeenten nemen of kunnen nemen om ongewenste zorgmijding vanwege financiële redenen tegen te gaan. Uit ons onderzoek blijkt daarbij dat de basisregelingen van gemeenten en zorgverzekeraars, zoals financiële compensaties en speciaal ontwikkelde polissen, voor een deel van de kwetsbare verzekerden voldoende is om zorgmijding vanwege financiële redenen te voorkomen. Voor anderen kwetsbare verzekerden is echter ook nog een ander type maatregelen nodig. Het gaat dan vooral om mensen die de weg niet weten te vinden in het grote en diverse aanbod aan zorgverzekeringen en compensatieregelingen.

Thema's

Deel deze publicatie op: