Visie van mentale zorgprofessionals over culturele sensitiviteit

Verkennend onderzoek naar ervaringen en percepties zorgprofessionals tegenover migrantenjongeren
Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 06-11-2023
Artikel
Zorgprofessionals met of zonder migratieachtergrond verschillen in de mate waarin zij discriminatie erkennen als belangrijke factor in de levens van jongeren met een migratieachtergrond. Ook verschillen zij in de mate waarin zij vinden dat er culturele sensitiviteit nodig is in de mentale gezondheidszorg.

Professionals – zorgverleners en hulpverleners – die zelf een migratieachtergrond hebben, vinden over het algemeen dat er onvoldoende aandacht is voor cultuursensitief werken in de mentale gezondheidszorg. Ook erkennen zij het belang van professionele aandacht voor discriminatie-ervaringen van jongeren met een migratieachtergrond. Professionals die zelf geen migratieachtergrond hebben, lijken hier geen of weinig aandacht voor te hebben. Zij geven ook aan dat zij het eigenlijk nooit over discriminatie hebben met jongeren. Dat zijn bevindingen uit het verkennend onderzoek “Inclusieve zorg” van Verwey-Jonker Instituut. ‘Het is belangrijk dat zowel in de opleiding van zorgverleners en hulpverleners en in nascholing meer aandacht komt voor cultuursensitief werken’, zegt Donya Yassine van het Verwey-Jonker instituut. Zij was als een van de onderzoekers bij het onderzoek betrokken.

Opzet onderzoek

Aan het verkennend onderzoek deden 19 zorgverleners en hulpverleners mee. Met hen zijn aan de hand van topiclijsten semigestructureerde interviews afgenomen. 13 van de respondenten had een migratieachtergrond, 6 waren zorgverleners of hulpverleners migratieachtergrond.
De onderzoekers benadrukken het verkennende karakter van het

Discriminatie

Daarnaast bleek uit het onderzoek een ander verschil tussen zorg- en hulpverleners met en zonder migratieachtergrond. Respondenten uit de eerste groep benoemen discriminatie en racisme die jongeren met een migratieachtergrond ervaren als belastend voor de mentale gezondheid van deze jongeren. Er waren echter meerdere professionals, allen zonder een migratieachtergrond, voor wie deze ervaringen van jongeren een witte vlek leken te zijn.
Een andere uitkomst van het onderzoek was dat professionals met een migratieachtergrond hun rol naast zorgverlener ook als motivators en rolmodellen omschreven. Ze willen inspirerend zijn voor jongeren om hun opleiding af te maken en te streven naar maatschappelijk succes.

Professionals zonder een migratieachtergrond omschreven zichzelf niet zo en omschreven hun rol als professionals in termen van het bieden van effectieve zorg door een open houding.
Naast deze verschillen waren professionals met en zonder een migratieachtergrond het over andere zaken ook met elkaar eens. Zo benoemen zij allemaal dat de benarde sociaaleconomische omstandigheden vaak leiden tot slechtere mentale gezondheid van jongeren met een migratieachtergrond door de stress en onzekerheden die zij hierdoor ervaren.

Yassine: ‘Zowel dit onderzoek als het onderzoek “Ongelijkheid in welzijn” laten het belang zien jongeren tegen discriminatie te beschermen en hen passende zorg te bieden wanneer zij discriminatie ervaren.’

Donya Yassine

Contact
Gezondheid en zorg 2023

Inclusieve zorg

  • H. Nhass,
  • Donya Yassine,
  • Mariam Badou,
  • Serena Does
978-94-6409-262-2Download deze publicatie
Deel dit nieuwsbericht op: