Sport

Sport

Sporten is voor mensen waarschijnlijk simpelweg een vorm van ontspanning, plezier of een middel om sociale contacten op te doen of overtollige kilo’s kwijt te raken. Dat sport deze individuele doelen kan overstijgen staat binnen dit thema centraal. Zo wordt er onder andere gekeken hoe sport kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen die het om verschillende redenen niet meezit in het leven. En welke maatschappelijke functies kunnen sportverenigingen innemen in het kader van de overheidsdecentralisaties? We evalueren ook gemeentelijk sportbeleid en onderzoeken de effecten van sportinterventies voor maatschappelijke doelstellingen.

Het volledige thema-overzicht is hier te vinden.


Nieuws


Recente publicaties


Contactpersoon

Dr. Niels Hermens