Inclusief communiceren met inwoners

Voor de gemeente Arnhem onderzochten we hoe inclusief de publiekscommunicatie van de gemeente is als het gaat om Arnhemmers met een migratieachtergrond, mensen met een beperking en personen uit de LHBTQI+ gemeenschap.

Deelrapport 2 Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies

Het Consortium Integratie Kennisbevordering Effectiviteit Opvoedonzekerheid-interventies (CIKEO) is opgericht (samenwerkingsverband van het Verwey-Jonker Instituut, Leids Universitair Centrum, Erasmus MC-Universitair Medisch Centrum Rotterdam en Hosman Consultancy) om te onderzoeken welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kunnen worden. CIKEO heeft in opdracht van ZonMW bijgedragen aan het ‘indikken’ van de interventies in de databank effectieve jeugdinterventies (DEI) van het NJI die zich richten op opvoedonzekerheid en lichte problematiek. Werken aan publieke en maatschappelijke impact. Werkzame elementen in preventieve opvoedinterventies in op de invoering en de publieke en maatschappelijke invloed van preventieve opvoedinterventies.

Literatuurstudie Sociale Cohesie

Literatuurstudie naar het concept van sociale cohesie, en de verschillende definities hiervan die gangbaar zijn onder beleidsmakers. Op basis van deze studie heeft het Verwey-Jonker Instituut het instrument MIA ontwikkeld: Maatschappelijke Impact Afwegen.