Opvoeddebatten met vaders met een migratieachtergrond: methodiek ‘Huiselijk geluk’

Een methodiekbeschrijving & -onderbouwing van de verdiepingsdebatten ‘Huiselijk Geluk’
PublicatiesGepubliceerd op: 30-12-21
In deze methodiekbeschrijving en -onderbouwing worden de verdiepingsdebatten rondom ‘Huiselijk Geluk’ uitgelicht.

De hoofddoelgroep vormen vaders met een migratieachtergrond die doorgaans niet worden bereikt door formele voorzieningen voor opvoedondersteuning. Het voornaamste doel van deze debatten is het ondersteunen van vaders bij het bevorderen van huiselijk geluk en de preventie van geweld in hun gezin.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: