Inclusief communiceren met inwoners

De publiekscommunicatie van de gemeente Arnhem onder de loep
PublicatiesGepubliceerd op: 14-07-22
De gemeente Arnhem wil graag weten of het haar lukt zo te communiceren dat alle inwoners zich aangesproken voelen. Daarom onderzocht het Verwey-Jonker Instituut op verzoek van de gemeente hoe inclusief haar publiekscommunicatie is.

Dit onderzoek beperkt zich tot het analyseren van de inhoud van de gemeentelijke communicatie en ervaringen van herkenning, uitsluiting en discriminatie daaromtrent. We hebben ons specifiek gericht op de publiekscommunicatie. De gemeente Arnhem geeft aan oog te hebben voor alle vormen van diversiteit, maar heeft gevraagd binnen deze onderzoeksopdracht vooral te letten op inclusiviteit ten opzichte van: Arnhemmers met een migratieachtergrond, Arnhemmers met een LHBTQI+ identiteit en Arnhemmers met een beperking. In het rapport beschrijven we welke goede voorbeelden van inclusieve communicatie richting deze sociale groepen te vinden zijn in de publiekscommunicatie van de gemeente. Daarnaast geven we aan welke aandachtpunten er zijn.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Polarisatie en verbinding

    Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Dit kan resulteren in spanningen en toename van segregatie.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: