Ervaringen met allianties en alliantiebeleid in Amsterdam

Procesevaluatie Subsidieregeling ‘Diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023’
PublicatiesGepubliceerd op: 30-01-23
In 2019 begon de gemeente Amsterdam met de nieuwe Subsidieregeling ‘Diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023’. Het Verwey-Jonker instituut organiseerde focusgroepen en interviews rond deze nieuwe regeling.

Hoe beviel de nieuwe samenwerking de betrokken partijen? In dit rapport brengen we de ervaringen van de gemeente en de deelnemers aan zes allianties in beeld.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: