Van beleid naar praktijk?

Reflectie op het beleid sociaal domein in de gemeente Medemblik. Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 09-02-22
Zeven jaar na de decentralisaties heroverwegen veel gemeenten de beleidsambities rondom de transitie, die in 2015 op gang werd gebracht. Ook de gemeente Medemblik heroverweegt het beleid sociaal domein. Sinds 2015 is het beleid in kleine stappen doorontwikkeld, wat mogelijk ten koste is gegaan van de samenhang en uitvoerbaarheid.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de consistentie, samenhang en uitvoerbaarheid van het beleid sociaal domein van de gemeente Medemblik. In een beknopte rapportage concluderen we dat het beleid van de gemeente geen noemenswaardige tegenstrijdigheden kent en grotendeels goed is onderbouwd. Wel zijn er aandachtspunten, met name in de concretisering van beleid naar praktijk en het bijstellen van ambities.

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

Deel deze publicatie op: