Evaluatie Subsidieregeling ‘Diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023’

Doelbereik en bestuurlijk resultaat
PublicatiesGepubliceerd op: 27-12-23
Vanaf 2021 is in de gemeente Amsterdam de subsidieregeling ‘Diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023’ uitgevoerd. Met deze regeling wilde de gemeente maatschappelijke organisaties in de stad de kans geven om effectief, weldoordacht, stadsbreed en in samenwerking met andere organisaties te werken aan duurzame inclusiviteit en diversiteit. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de regeling in 2023.

De gemeente beraadde zich tegelijkertijd met deze evaluatie op een (eventuele) volgende ronde in het alliantiebeleid, per januari 2024. De onderzoekers hebben in dat kader hun voorlopige tussentijdse bevindingen in drie gesprekken toegelicht.

 

Onderzoekers

Thema's

  • Overig

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: