Wereldvluchtelingendag 2022: publicaties uitgelicht rondom vluchtelingen

Actualiteiten overzichtGepubliceerd op: 20-06-2022
Artikel
Vandaag is het wereldvluchtelingendag. Het begeleiden van vluchtelingen als ze eenmaal in Nederland zijn, met status of zonder, kan een hele uitdaging zijn voor gemeenten en organisaties. We zetten een aantal publicaties met tips en aanbevelingen van het Verwey-Jonker Instituut en Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) op een rij.

Welke rollen kunnen sleutelpersonen vervullen bij de inburgering/integratie van vluchtelingen? We onderzochten de meerwaarde van de inzet van sleutelpersonen bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering: De inzet van sleutelpersonen in de inburgering – Verwey-Jonker Instituut

Hoe organiseer je jeugdgezondheidszorg voor nieuwkomers in Nederland? Wij onderzochten drie JGZ-praktijken die op een innovatieve manier de jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingen invulling hebben gegeven en brachten werkzame elementen in kaart: Jeugdgezondheidszorg voor nieuwkomers in Nederland. – Verwey-Jonker Instituut 

VIP2 is een project van VluchtelingenWerk dat zich richt op de ondersteuning van statushouders richting de arbeidsmarkt en/of een opleiding. Wij onderzochten de impact van en ervaringen met dit project: Vluchtelingen op weg naar werk – Verwey-Jonker Instituut

Met de nieuwe Wet inburgering moeten gemeenten statushouders financieel ontzorgen. In deze handreiking zetten we een aantal aanbevelingen op een rij voor gemeenten om knelpunten rond het financieel ontzorgen eerder aan te pakken of te vermijden. De aanknopingspunten liggen op het vlak van de voorbereiding, de uitvoering en het afbouwen van het financieel ontzorgen, de aanvullende begeleiding en groepstraining en de communicatie met de statushouders. Hoe te zorgen voor ‘echt ontzorgen’? – Verwey-Jonker Instituut

Wat kunnen we leren van integratie van vluchtelingen uit het verleden? In deze publicatie komen vluchtelingen zelf aan het woord over wat en wie hen heeft geholpen bij ‘integratie’: Toen gevlucht … hoe is het nu? – KIS

Integreren betekent meedoen, maar ook kunnen en mogen meedoen. Daarvoor is vanuit nieuwkomers, gemeenten en organisaties durf nodig, creativiteit, en ook zeker- samenwerking. Er zijn door Nederland heen veel mensen en instanties die dit omarmen. KIS verzamelde hun inspirerende verhalen in het magazine ‘Gezien!’

In deze publicatie staan we stil bij de vraag wat gemeenten kunnen doen om gezinnen te ondersteunen die via een procedure van gezinshereniging bij elkaar zijn gekomen in Nederland. We richten ons hierbij op die gezinnen, waar een van de kinderen als eerste naar Nederland gevlucht is, Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) genoemd: Vluchtelingengezinnen succesvol met AMV herenigd – KIS

In dit rapport geeft KIS tips voor gemeenten en samenwerkingspartners voor de ondersteuning van Eritrese statushouders: Aan de slag met Eritrese statushouders in uw gemeente? – KIS

Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 kwetsbare vluchtelingen die worden voorgedragen door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR uit om zich in ons land te vestigen. Deze zogenaamde hervestigers worden rechtstreeks in gemeenten gevestigd en hoeven geen asielprocedure te doorlopen. KIS geeft in een handreiking tips voor gemeenten die overwegen hen op te vangen: Hervestigde vluchtelingen in uw gemeente? – Verwey-Jonker Instituut

Lyke van der Maas

Contact
Deel dit nieuwsbericht op: