Vluchtelingengezinnen succesvol met AMV herenigd

Wat kunt u als gemeente doen?
PublicatiesGepubliceerd op: 24-01-22
In deze publicatie staan we stil bij de vraag wat gemeenten kunnen doen om gezinnen te ondersteunen die via een procedure van gezinshereniging bij elkaar zijn gekomen in Nederland. We richten ons hierbij op die gezinnen, waar een van de kinderen als eerste naar Nederland gevlucht is, Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) genoemd.

Als het kind een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan hij zijn ouders naar Nederland (proberen te) halen via een procedure van gezinshereniging. Wij hebben signalen ontvangen dat het integratieproces van deze herenigde gezinnen vaak problematisch verloopt. Daarom voerden we een beknopte verkenning uit naar belangrijke succesfactoren en knelpunten in de begeleiding van AMV en hun ouders voor, tijdens en na de gezinshereniging.

ISBN 978-94-6409-141-0
15 pag.
2021

Download via www.kis.nl

Met medewerking van

 • M.M.A. Maan

Thema's

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: