Aan de slag met Eritrese statushouders in uw gemeente?

Tips voor gemeenten en samenwerkingspartners voor de ondersteuning van Eritrese statushouders
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 23-06-21
Op dit moment wonen er naar schatting ongeveer twintigduizend personen met een Eritrese achtergrond in Nederland, onder hen veel jonge mensen: driekwart is onder de dertig, en eenvijfde is als AMV’er naar Nederland gekomen. Kenmerkend voor Eritrese statushouders die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen, is dat zij lijken achter te blijven als het gaat om participatie op de arbeidsmarkt en in het Nederlandse onderwijs.

en en betrokken samenwerkingspartijen, die aan de slag willen met een specifieke aanpak voor Eritrese statushouders, te inspireren met tips en ervaringen van andere gemeenten, die hier ervaring mee hebben. Dit document is ook bedoeld voor gemeenten die de ondersteuning van Eritrese statushouders in hun gemeenten graag zouden willen verbeteren en willen onderzoeken op welke onderdelen er mogelijkheden tot verdere doorontwikkeling van de aanpak zijn.

Zie ook:

ISBN 978-94-6409-094-9
18 pag.
2021

Download via www.kis.nl

Onderzoekers

Met medewerking van

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: