Gezien! Samenwerken aan succesvolle integratie

PublicatiesGepubliceerd op: 02-03-22
Integreren betekent meedoen, maar ook kunnen en mogen meedoen. Daarvoor is vanuit nieuwkomers, gemeenten en organisaties durf nodig, creativiteit, en ook zeker- samenwerking. Er zijn door Nederland heen veel mensen en instanties die dit omarmen. Kennisplatform Inclusief Samenleven verzamelde hun inspirerende verhalen in het magazine ‘Gezien!’.

‘Gezien!’, want je bent pas onderdeel van de samenleving als je gezien wordt. Gezien door je nieuwe buren. Maar ook dat gezien wordt wat je hebt te bieden, én wat je nodig hebt. In dit magazine ligt de focus op wat gemeenten en partners naast en na de inburgering kunnen doen om in te spelen op de vragen en behoeften van diverse groepen nieuwkomers. We laten gemeenten en hun samenwerkingspartners aan het woord die nieuwkomers – EU-migranten, statushouders en gezinsmigranten – welkom heten en hen een steuntje in de rug geven. En die daarbij de samenleving, in al zijn verscheidenheid, niet uit het oog verliezen. Ook spreken we nieuwkomers die vol vertrouwen in hun toekomst in Nederland zijn gestapt, en daar de vruchten van plukken.

ISBN: 978-94-6409-146-5
23 pag.
2022

Download via www.kis.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: