De inzet van sleutelpersonen in de inburgering

PublicatiesGepubliceerd op: 09-01-20
Vanaf 1 juli 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het financieren van evaluatieonderzoek naar lopende initiatieven. Eén zo’n initiatief is Sleutelpersonen in de Achterhoek’. De acht gemeenten van de arbeidsmarktregio Achterhoek werken samen met 22 sleutelpersonen en cultuurverbinders om de integratie van statushouders in Gelderland te versnellen.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van deze acht gemeenten onderzoek gedaan naar de eventuele meerwaarde van de inzet van sleutelpersonen bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van sleutelpersonen goed aansluit bij de integrale ondersteuning die gemeenten in het kader van de nieuwe wet bieden aan inburgeraars. Sleutelpersonen vervullen hierbij diverse rollen, zoals verbinder, vertaler en voorlichter. Sleutelpersonen zijn niet alleen ‘ervarings-deskundig’, maar ook in staat om hun ervaringen en kennis in het bredere perspectief van participeren in Nederland te kunnen plaatsen.

Gemeenten en hun ketenpartners kunnen meer gebruik maken van de adviesrol van sleutelpersonen bij de voorbereidingen en inrichting van de nieuwe Wet Inburgering. Omdat de Achterhoekse gemeenten de uitkomsten van het onderzoek direct willen toepassen, zijn in dit rapport ook concrete adviezen opgenomen voor gemeenten en hun ketenpartners, over de wijze waarop zij sleutelpersonen kunnen inzetten.

Onderzoekers

Met medewerking van

 • Lisa Huijgen
 • Marte Sikkema

Thema's

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: