Jeugdgezondheidszorg voor nieuwkomers in Nederland.

Drie innovatieve praktijken in beeld; wat leren we ervan?
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 14-01-20
In opdracht van ZonMw voerde het Verwey-Jonker Instituut – in nauwe samenwerking met een drietal JGZ-organisaties – kwalitatief onderzoek uit lokale werkwijzen van vroegtijdige signalering, preventie en ondersteuning van vluchtelingengezinnen.

Het doel was om aan de hand van voorbeelden een beeld te vormen en hieruit werkzame elementen te halen. Dit rapport beschrijft de drie praktijken. Ook worden de werkzame elementen toegelicht en onderbouwd. Het slothoofdstuk gaat in op hoe nieuwe werkwijzen, zoals de drie beschreven praktijken, gestart, geborgd en gedeeld kunnen worden.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: