Jeugdgezondheidszorg voor nieuwkomers in Nederland.

Drie innovatieve praktijken in beeld; wat leren we ervan?
PublicatiesGepubliceerd op: 14-01-20
In opdracht van ZonMw voerde het Verwey-Jonker Instituut – in nauwe samenwerking met een drietal JGZ-organisaties – kwalitatief onderzoek uit lokale werkwijzen van vroegtijdige signalering, preventie en ondersteuning van vluchtelingengezinnen.

Het doel was om aan de hand van voorbeelden een beeld te vormen en hieruit werkzame elementen te halen. Dit rapport beschrijft de drie praktijken. Ook worden de werkzame elementen toegelicht en onderbouwd. Het slothoofdstuk gaat in op hoe nieuwe werkwijzen, zoals de drie beschreven praktijken, gestart, geborgd en gedeeld kunnen worden.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: