Hervestigde vluchtelingen in uw gemeente?

Handreiking met informatie en tips bij het plaatsen en begeleiden van hervestigers
PublicatiesGepubliceerd op: 21-01-20
Nederland nodigt elk jaar ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Deze worden rechtstreeks in gemeenten gehuisvest, de zogenaamde hervestigers. Het gaat om vluchtelingen die worden voorgedragen door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en die vanwege hun kwetsbaarheid of dreigende vervolging onvoldoende bescherming kunnen vinden in het (buur)land waar ze naartoe zijn gevlucht. KIS deed een verkenning naar de opvang van hervestigers en maakte deze handreiking voor gemeenten die overwegen hen op te vangen.

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten die hervestigde vluchtelingen (willen) vestigen in hun gemeente. Wie worden met hervestigers bedoeld en wat zijn overwegingen om hervestigers in je gemeente op te nemen? Wat komt kijken bij de voorbereiding, de plaatsing, de begeleiding en de integratie van deze vluchtelingen?

Naast antwoord op deze vragen, vind je in dit document concrete tips of suggesties waarop te letten bij de opvang en begeleiding van deze specifieke groep vluchtelingen. Deze zijn gebaseerd op ervaringen van enkele gemeenten die hervestigers hebben opgevangen en begeleid. Ook omvat dit document handige links en een lijst met bronnen die je nog verder op weg kunnen helpen bij het plaatsen en begeleiden van hervestigers in jouw gemeente.

Onderzoekers

Met medewerking van

  • Micky OutOnderzoeker
  • Paula Holst

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: