Onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt van jonge nieuwkomers in Nederland

Een onderzoek ten behoeve van het project K!X Works
PublicatiesGepubliceerd op: 20-06-16
Arbeidsparticipatie is belangrijk voor alle jongeren in Nederland. Maar het is zeker belangrijk voor mensen met een niet-westerse achtergrond die willen integreren in de Nederlandse samenleving. Er is al relatief veel aandacht voor de positie van jongeren met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Er is onder meer onderzoek gedaan naar voortijdig schoolverlaten, knelpunten bij het vinden van een stageplaats en discriminatie op de arbeidsmarkt. Er is echter veel minder bekend over de arbeidsmarktpositie van jonge migranten die recent (minder dan vijf jaar geleden) naar Nederland zijn gekomen. Hoe verloopt voor hen de doorstroom binnen het onderwijs? Hoe gaat de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en hoe is hun positie op de arbeidsmarkt dan?

Voor het project K!X Works geven we antwoord op bovenstaande vragen. Want dit project helpt deze jongeren bij hun weg naar een opleiding, stage of baan en wil bij de uitvoering gericht aansluiten bij hun behoeften. We spraken met professionals die met de jongeren werken en vroegen het de jongeren zelf.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: