Publicaties

Minder filtersMeer filters
Jeugdhulp 2020

Ervaringen met het doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp in de gemeente Amsterdam

 • Dr. Maaike van Rooijen,
 • Drs. Geeske Strating
ISBN 978-94-6409-023-9Download deze publicatie
Diversiteit 2020

Cultuursensitief zorgaanbod

 • Drs. Hans Bellaart,
 • Dr. Asia Sarti,
 • Jamila Achahchah
ISBN 978-94-6409-012-3Download via KIS
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Zelfbeschikkingsrecht en eergerelateerd in geweld

 • Drs. Eliane Smits van Waesberghe
Download deze publicatie
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Inzicht in de problematiek van gezinnen gemeld bij Veilig Thuis

 • Drs. Bas Tierolf,
 • Prof. dr. Majone Steketee,
 • Antoniek Vermeulen
Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2020

Arbeidstoeleiding in Enschede voor mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond

 • Dr. Marian van der Klein,
 • Lineke van Hal,
 • Leyla Reches, MSc,
 • Jule van den Berg
Download deze publicatie
Polarisatie en verbinding 2020

Polarisatie tegengaan met theater op school

 • Suzan de Winter-Koçak, MSc,
 • H. Felten,
 • Mariam Badou, MSc,
 • Amella Mesic, MSc
ISBN 978-94-6409-020-8Download deze publicatie
Diversiteit 2020

Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering: ontzorgen

 • Antoniek Vermeulen,
 • Drs. Kirsten Tinnemans
ISBN 978-94-6409-017-8Download deze publicatie
Diversiteit 2020

Evaluatie Programma Integratie en Participatie in de regio Alkmaar

 • Antoniek Vermeulen,
 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Micky Out, MSc,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-010-9Download deze publicatie
Armoede en schulden 2020

Armoede en schulden: op weg naar een integrale aanpak

 • Dr. Marjolein Odekerken,
 • Dr. Asia Sarti,
 • Lisette Blokland,
 • Dr. Frouke Sondeijker
ISBN 978-94-6409-022-2Download deze publicatie