Inburgeren in Lochem, een tussenstand

PublicatiesGepubliceerd op: 20-03-24
Inburgeraars die in de gemeente Lochem wonen, zijn goed in beeld bij de gemeente en de uitvoerende organisaties. Zij kunnen snel na huisvesting starten met een inburgeringstraject binnen een ruim aanbod aan begeleiding en cursussen. Op het vlak van de ‘vroege start’ in het azc en het vinden van betaald werk door inburgeraars zijn er nog wel mogelijkheden tot verbetering.

Voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Lochem evalueerde het Verwey-Jonker Instituut het lokale inburgeringsbeleid. Via interviews met de betrokkenen op bestuurlijk, beleids- en uitvoerend niveau en analyse van de relevante (beleids)documenten schetsten we de tussenstand van de Lochemse invulling van de Wet Inburgering 2021.

Die lokale aanpak vergeleken we met het landelijke beleidskader en met onderzoek in andere gemeenten, om conclusies en suggesties voor verbeterpunten te formuleren. Het college van B&W heeft inmiddels positief gereageerd op de nota van bevindingen en de bestuurlijke nota en gaat aan de slag met de aanbevelingen.

Zie ook: het gehele rapport van de rekenkamercommissie, inclusief de bestuurlijke reactie.

Onderzoekers

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: