Dilemma’s van professionals bij de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking

Wat zou jij doen in dit geval?
PublicatiesGepubliceerd op: 18-03-24
Wat zijn bronnen van rust en onrust bij groeiende bestaansonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap? En hoe kan je daar als begeleider bij werk, inkomen, wonen of participatie, rekening mee houden? Het Verwey-Jonker Instituut deed tussen 2020 en 2024 onderzoek naar ervaringen met bestaansonzekerheid bij cliënten van de Participatiewet, de Wajong en de Wsw.

Voor dit onderzoek spraken we cliënten van de Participatiewet, de Wajong en de Wsw, en met werknemers van de sociale werkvoorziening over hun ervaringen. We bespraken die ervaringen met professionals uit de dagelijkse praktijk. Dit boekje is het resultaat: het is bedoeld voor professionals die mensen met een arbeidshandicap bijstaan bij het zoeken naar werk, bij activering, bij alledaagse woonproblemen en bij het aanvragen van voorzieningen. In het boekje omschrijven we negen dilemma’s, aan de hand waarvan je kan reflecteren en het gesprek met collega’s en cliënten aan kan gaan. Te gebruiken in workshops, trainingen, teamvergaderingen, bij de integrale aanpak en als inspiratie bij het werk voor de dienst Werk en Inkomen in jouw gemeente.

Wil je een exemplaar bestellen? Neem dan contact op met secr@verwey-jonker.nl.

Zie ook:

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: