Publicaties

Minder filtersMeer filters
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Bronstudie survey over geweld in de kinderen jeugdpsychiatrie: ervaringen van jeugdigen

 • Dr. Marian van der Klein,
 • Esther Horrevorts
ISBN 978-90-5830-944-0Download deze publicatie
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Contextstudie. Literatuur en andere bronnen over kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland, 1945-heden

 • Dr. Marian van der Klein,
 • Jacques Dane
ISBN 978-90-5830-945-7Download deze publicatie
Gezondheid en zorg 2019

Doet kunst goed?

 • Maarten Kwakernaak, MSc,
 • Dr. Freek de Meere,
 • Maaike van Kapel
Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2019

Kompas voor inclusieve communicatie

 • Lineke van Hal
ISBN 978-90-5830-934-1Download de publicatie op KIS
(Arbeids)participatie 2019

Groen Verbindt

 • Lisa Wilderink,
 • Dr. Marian van der Klein
Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2019

Groen Verbindt zorg en de buurt

 • Dr. Marian van der Klein,
 • Lisa Wilderink,
 • Leyla Reches, MSc
ISBN 978-90-5830-947-1Download deze publicatie
Gezondheid en zorg 2019

Casusonderzoek ketensamenwerking ’s-Hertogenbosch

 • Hèlen Heskes,
 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Maarten Kwakernaak, MSc,
 • Jessica van den Toorn
Download deze publicatie
Diversiteit 2019

Is het schooladvies gekleurd?

 • Dr. Maaike van Rooijen,
 • Suzan de Winter-Koçak, MSc,
 • Mehmet Day, MSc,
 • Dr. Harrie Jonkman
ISBN 978-90-5830-941-9Download publicatie op KIS
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte

 • Sietske Dijkstra,
 • Milou Lünnemann, MSc,
 • Anne Boer,
 • Mr. dr. Katinka Lünnemann,
 • Hans Moors
Download deze publicatie