Publicaties

Minder filtersMeer filters
Inburgering nieuwkomers 2020

Vluchtelingen op weg naar werk

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-005-5Download deze publicatie
Buurten en leefbaarheid 2020

Een verkenning naar segmentatiemodellen gericht op voorkeuren in burgerschap en participatie

 • Dr. Freek de Meere,
 • Anneke Brock, MSc,
 • Maarten Kwakernaak, MSc
ISBN 978-94-6409-000-0Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2020

Statushouders via een schakeltraject naar een beroepsopleiding?

 • Drs. Marjan de Gruijter,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Hannah de Lange,
 • Inge Razenberg, MSc,
 • Femke Stoutjesdijk
ISBN 978-90-5830-997-6Download via KIS
Inburgering nieuwkomers 2020

Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering: vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

 • Drs. Marjan de Gruijter,
 • Inge Razenberg, MSc,
 • Ruth Yohannes, MSc,
 • Marte Sikkema, MSc
ISBN 978-46-409-001-7Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2020

Wat werkt bij arbeidsparticipatie statushouders

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Elisa van Gent,
 • Bora Avrić,
 • Nada de Groot
Download via KIS
Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

 • Mr. dr. M. Jonker,
 • Dr. Asia Sarti,
 • Christina Jeppesen de Boer,
 • Mr. dr. Katinka Lünnemann
ISBN 978-90-5830-996-9Download deze publicatie
Jeugd en opvoeding 2019

Versterken van eigen kracht ouders en jeugdigen

 • Lineke van Hal,
 • Anna Jansma, MSc
ISBN 978-90-5830-991-4Download deze publicatie