Publicaties

Minder filtersMeer filters
Inburgering nieuwkomers 2021

Voorbereiden op het nieuwe inburgeren: ervaringen, lessen en opbrengsten in regio Hart van Brabant

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Marlinda van der Hoff, MSc,
 • Ruth Yohannes, MSc
ISBN 978-94-6409-101-4Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2021

Uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond en werk

 • Saskia Andriessen,
 • Dr. Monique Stavenuiter,
 • Marte Sikkema, MSc
ISBN 978-94-6409-092-5Download publicatie via www.kis.nl
Onderwijs en ontwikkeling 2021

Handreiking anderstaligen leren en werken in de zorg

 • Drs. Diane Bulsink
ISBN 978-94-6409-099-4Download deze publicatie
Onderwijs en ontwikkeling 2021

Voortraject Leren en werken in de zorg en de aansluitende niveau 3-opleiding voor anderstaligen

 • Drs. Diane Bulsink,
 • Ruth Yohannes, MSc,
 • Drs. Ahmed Hamdi,
 • Dr. P.A. de Hek
ISBN 978-94-6409-098-7Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2021

Wijkgericht en intensief ondersteunen bij integratie op de arbeidsmarkt

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Marlinda van der Hoff, MSc
ISBN 978-94-6409-071-0Download deze publicatie
Diversiteit 2021

Successful elements in refugee support and learning through exchange

 • Drs. Kirsten Tinnemans,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • J. Badr, MSc Public Health,
 • Drs. Marjan de Gruijter
ISBN 978-94-6409-070-3Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2021

De overheid en haar werknemers: personeelsbeleid en homoseksualiteit 1945-1971

 • Dr. Marian van der Klein,
 • Dr. Luc Brants,
 • Dr. Monique Stavenuiter
ISBN 978-94-6409-076-5Download deze publicatie
Inburgering nieuwkomers 2021

Evaluatie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering in de ‘ondertussenperiode’

 • Dr. Iris Andriessen,
 • Dr. Jolanda Asmoredjo,
 • Ruth Yohannes, MSc,
 • Teuntje van Heese, MSc
ISBN 978-94-6409-012-3Download deze publicatie
(Arbeids)participatie 2021

Stappen op weg naar werk

 • Inge Razenberg, MSc,
 • Adriaan Oostveen, MSc,
 • dr. Jeanine Klaver
Download deze publicatie