Platform WIB: overkoepelende werkzame elementen van initiatieven voor een inclusieve arbeidsmarkt

een tussenstand
PublicatiesGepubliceerd op: 05-06-24
Het Platform Werk Inclusief Beperking (WIB) heeft als doel om een inclusieve arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Het is een samenwerkingsverband tussen de Goldschmeding Foundation, het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Het Verwey-Jonker Instituut volgt het Platform en de erbij aangesloten initiatieven met onderzoek. In deze rapportage gaan we in op overkoepelende werkzame elementen die we op basis van drie initiatieven (Werken met WerkWeb-Autisme, Praktijkleren Plus van Buurts en Common Grounds van Campus Woudhuis) hebben kunnen onderscheiden.

De werkzame elementen die uit de initiatieven naar voren komen spelen op het niveau van deelnemers, werkgevers, andere stakeholders en op het niveau van de organisatie van het initiatief. In de conclusies gaan we in op lessen voor de bestaande en voor nieuwe initiatieven van het Platform WIB.

Zie ook de andere publicaties van het Platform WIB:

Thema's

Deel deze publicatie op: