Sinds oktober 2022 mag ik als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut onderzoek doen naar uiteenlopende onderwerpen. Een eerlijke start, maar ook een gelijkwaardige behandeling zijn zaken die ik als essentieel zie voor een inclusievere samenleving.

Als socioloog heb ik een brede interesse, maar het liefst zet ik mij in voor onderzoeken rondom diversiteit. Dit soort vraagstukken zijn alleen op te lossen wanneer er in gesprek gegaan wordt met de mensen over wie dit gaat. Door goed te luisteren en vragen te stellen komen we tot nieuwe inzichten. Dat vind ik ook één van de mooie dingen aan het praktisch gerichte onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Kwalitatief onderzoek doe ik op dit moment het allerliefst.

Eerder verdiepte ik mij in gelijke kansen in het onderwijs, identiteitsontwikkeling, intersectionaliteit en vaderschap, arbeidsmarktparticipatie, en een studie in opdracht van het SCP naar het toekomstbeeld van jongeren. In mijn studie heb ik mij veel beziggehouden met momenten van verandering in het leven van jongeren. Het ging hier bijvoorbeeld over de vooroordelen van docenten die invloed hebben op de overgang van basisschool naar middelbare school van kinderen met een migratieachtergrond, en ook over de overgang van mbo naar arbeidsmarkt van jongeren met een migratieachtergrond en hun identiteitsontwikkeling hierin. Hierin vond ik de gesprekken met jongeren zelf altijd het meest waardevol.

Marit Verstappen, MSc

Onderzoeker