Initiatief Praktijkleren Plus van Werkdag BV

Werkzame elementen en eerste resultaten
PublicatiesGepubliceerd op: 25-07-23
Op 1 april 2022 is het initiatief Praktijkleren Plus van Buurts (voorheen Werkdag BV) in Haarlem van start gegaan. Het initiatief heeft als doel om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (door psychische kwetsbaarheden samen met meerdere levensproblemen) te helpen om deelcertificaten te halen op mbo-niveau.

Praktijkleren Plus onderscheidt zich van het ‘gewone’ praktijkleren, doordat Buurts een eigen praktijkopleider inzet met affiniteit voor mensen uit de doelgroep intensiever coacht op de werkplek (mede door mensen met ervaringskennis). Daarnaast is er nauw contact met de begeleiders/leermeesters van het bedrijf waar de studenten stagelopen. De betrokken bedrijven zijn veelal werkgevers die erkend zijn als leerwerkbedrijf.

Het Verwey-Jonker Instituut volgt het initiatief als onderdeel van het Platform Werk Inclusief Beperking (WIB). We brengen in kaart hoe het het initiatief vergaat, wat werkt en wat eventueel beter kan. Zie ook: Platform Werk Inclusief beperking: meer mensen met een beperking aan het werk – Verwey-Jonker Instituut.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: