Initiatief ‘Common Grounds met inclusieve werkgevers’ van Campus Woudhuis

Werkzame elementen en eerste resultaten
PublicatiesGepubliceerd op: 14-12-22
In 2021 is het initiatief ‘Common Grounds met inclusieve werkgevers’ van Campus Woudhuis in Apeldoorn van start gegaan als onderdeel van het Platform Werk Inclusief Beperking. Het initiatief heeft als doel mensen met een beperking, met name mensen met verstandelijke en psychische beperkingen, te helpen op de route naar betaald werk.

Als Platform WIB volgen we hoe het dit initiatief vergaat, wat de opbrengsten ervan zijn en welk leerproces (met mogelijkheden tot bijsturing en eventueel schaalbaarheid) het initiatief doormaakt. Om dit in kaart te brengen, heeft het Verwey-Jonker Instituut het initiatief Common Grounds gevolgd en geëvalueerd.

Zie ook: Platform Werk Inclusief beperking: meer mensen met een beperking aan het werk.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: