Wat werkt bij participeren in werk?

Literatuurstudie naar werkzame bestanddelen van de verandertheorie van het Platform Werk Inclusief Beperking
PublicatiesGepubliceerd op: 13-01-22
Het Platform Werk Inclusief Beperking (WIB) ondersteunt innovatieve initiatieven die streven naar het vinden van nieuwe oplossingen om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. Binnen het Platform Werk Inclusief Beperking zijn inmiddels verschillende initiatieven van start gegaan die mensen met een beperking helpen op de route naar werk.

Movisie coördineert het platform en begeleidt de initiatieven die bij het Platform Werk Inclusief Beperking zijn aangehaakt. Het Verwey-Jonker Instituut monitort hoe het de initiatieven vergaat, wat werkt, wat de opbrengsten zijn en welke leerprocessen ze doormaken.

Theory of Change: een literatuurstudie

Aan de hand van een Theory of Change (ToC) of verandertheorie heeft het Verwey-Jonker Instituut samen met Movisie een conceptueel model ontwikkeld dat de basis vormt voor het Platform WIB. In deze literatuurstudie zoeken we een onderbouwing voor de mogelijke werkzame elementen die horen bij de korte termijn doelen van de ToC. Op basis van de literatuur hebben we per doel de werkzame elementen in kaart gebracht. Lees daar alles over in deze literatuurstudie.

Deze literatuurstudie is onderdeel van drie producten. De andere twee producten zijn te vinden op deze pagina

Zie ook: Systemen veranderen, in plaats van individuen

Betrokkenen over het Platform WIB

In maart 2022 hield Movisie een kennisdeelbijeenkomst over het platform. In de video hieronder vertellen onderzoekers en betrokken over WIB.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: