Bestaansonzekerheid en begeleiding van mensen die vanwege een arbeidshandicap niet volledig kunnen werken

Klantreizen op basis van ervaringen, beleving en behoeften
PublicatiesGepubliceerd op: 22-03-23
Wat zijn bronnen van rust en onrust bij groeiende bestaansonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap? En hoe kan je daar als begeleider bij werk, inkomen of participatie, rekening mee houden? Het Verwey-Jonker Instituut doet hier onderzoek naar. In dit tussenrapport brengen wij de ervaringen van mensen met een arbeidshandicap zelf in beeld: wat helpt hen en wat helpt hen juist niet?

In 22 interviews en twee groepsgesprekken vertelden mensen van verschillende generaties – van 21 tot 69 jaar – over hun welzijn en hun leven. Zij hebben zeer wisselende ervaringen met begeleiding en begeleiders op het gebied van werk, inkomen en participatie. Wij brachten dit in beeld via klantreizen: een methode die vanuit de verhalen van mensen verschillende partijen uitnodigt om samen kritisch na te denken over hun eigen werk, en hun aandeel in de ervaringen van cliënten. In de klantreizen komen belangrijke momenten in het leven van de cliënt in beeld, met daarbij ook de beleving van de cliënt zelf in dat moment. Bij de klantreizen schreven we een uitgebreide samenvattende inleiding.

Dit onderzoek loopt van 2021 tot 2024 en wordt gefinancierd door Instituut Gak. In 2021 verscheen al een literatuurstudie. In 2024 zal het eindrapport gepubliceerd worden.

Verder onderzoek invloed Participatiewet

Op dit moment doen wij binnen dit project verder onderzoek naar de invloed van de Participatiewet. Sinds 2015 krijgen mensen met een arbeidshandicap geen indicatie meer voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Zij komen in de Participatiewet. Welke impact heeft dit op het leven en de bestaanszekerheid van deze groep? In de video hieronder vertelt onderzoeker Marian van der Klein erover.

Zie ook:

Met medewerking van

  • Micky OutOnderzoeker

Thema's

Deel deze publicatie op: