Werkonzekerheid van mensen met een arbeidshandicap

Een literatuurstudie over het verbeteren van begeleiding en welbevinden
PublicatiesGepubliceerd op: 13-12-21
Met de invoering van de Participatiewet is de baan- en werkonzekerheid van mensen die voorheen in de Wet Sociale Werkvoorziening zaten en voor mensen met een beperking onbedoeld toegenomen (Van Echtelt e.a., 2019). Instituut Gak stelde de vraag wat deze onzekerheid doet met mensen. In deze literatuurstudie brengt het Verwey-Jonker Instituut de laatste inzichten over dit onderwerp in kaart.

In de studie gaan we in op ervaringen van mensen met baan- en werkonzekerheid en laten we zien wat volgens de literatuur helpt om met deze onzekerheden om te gaan.  Ook besteden we aandacht aan de rol van begeleiding en de invloed van de invoering van de Participatiewet en de coronacrisis op baan- en werkonzekerheid.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

Deel deze publicatie op: