Het peutercollege

Methodiekonderbouwing
PublicatiesGepubliceerd op: 05-07-18
Het Peutercollege is een intensief voorschools programma voor peuters in kwetsbare wijken in Rotterdam.

Peuters van 2 jaar gaan vijf dagdelen naar Het Peutercollege, peuters van 3 jaar negen dagdelen. Ze krijgen een intensief aanbod dat hun ontwikkeling stimuleert, met veel aandacht voor ‘levensecht’ leren. Dat houdt in dat de kinderen daadwerkelijk in de praktijk met de lesstof aan de slag gaan. Het Peutercollege werkt intensief samen met ouders en andere gezinsleden en de wijk. Het doel is om peuters met zo min mogelijk achterstanden het basisonderwijs in te laten stromen. In deze publicatie wordt deze aanpak onderbouwd vanuit literatuur.

Zie ook:

Met medewerking van

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: