Diversiteit

Het Peutercollege in de praktijk

Anna Jansma
Suzanne Derks
Marjolijn Distelbrink

met medewerking van
Rob Gilsing

Download
2018
ISBN 978-90-5830-864-1
35 pag.

De uitvoering van het peutercollege 2012-2016

Het Peutercollege is een programma voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) dat sinds 2012 wordt uitgevoerd in Rotterdam. Het Peutercollege onderscheidt zich van andere vormen van VVE door onder andere de intensiteit van het programma. Het programma biedt voor tweejarigen vijf dagdelen en voor driejarigen negen dagdelen per week een programma aan. Op deze manier kan de lesstof vaker worden herhaald. Het Peutercollege is daarnaast open tijdens de schoolvakanties. Het belangrijkste doel is het stimuleren van de brede ontwikkeling van peuters met (een verhoogd risico op) een ontwikkelingsachterstand, zodat zij met een minder cognitieve en talige achterstand aan de basisschool beginnen en eenmaal op de basisschool tot betere prestaties komen.

Het Verwey-Jonker Instituut volgt Het Peutercollege sinds de start door middel van proces- en effectonderzoek. Deze rapportage gaat over het procesonderzoek: over (ervaringen met) de uitvoering van Het Peutercollege, en over belangrijke randvoorwaarden om dit programma goed uit te kunnen voeren. Het onderzoek laat zien dat de uitvoering afhankelijk is van verschillende factoren: tijd, personeel, samenwerking, ouders en groepssamenstelling. De rapportage eindigt met een aantal lessen voor de toekomst, gericht op deze factoren.

Zie ook: