Drs. Eva Klooster

Drs. Eva Klooster


Functie: Senior onderzoeker, op projectbasis
E-mail: evaklooster@gmail.com
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Drs. Eva Klooster werkt op projectbasis voor het Verwey-Jonker Instituut. Zij studeerde in 1991 af als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeeronderwerp ‘de verscherping van het minderhedenbeleid in Europa’. Vraagstukken rond diversiteit en jeugdigen lopen als een rode draad door haar werk. Aanvankelijk was zij beleidsmedewerker bij de gemeente Amsterdam. Na een aantal jaar maakte ze de overstap naar onderzoeksbureau DSP-groep. Daar werkte zij vanaf 1996 mee aan een groot aantal onderzoeken op het terrein van preventief jeugdbeleid, jeugdzorg en de aanpak van jeugdcriminaliteit. Waaronder aan de programma-evaluatie van de Glen Mills School, Den Engh en onderzoeken naar strafbeleving van allochtone delinquenten. Eva specialiseerde zich in kwalitatief onderzoek onder moeilijk bereikbare doelgroepen.

Na zeven jaar wilde Eva haar interesse in diversiteitsvraagstukken meer ruimte geven. Dat deed ze allereerst als zelfstandig onderzoeker en adviseur. In die hoedanigheid deed zij onder meer onderzoek naar de zorgcoördinatie bij de ketenunits, antidiscriminatieprogramma’s in het onderwijs, community-based voorlichtingsprojecten en de ondersteuning van (migranten)vrouwenorganisaties. Ook onderzocht zij het ‘multicultureel onbehagen’ in de ontvangende samenleving. Daarnaast werkte zij als interim-beleidsmedewerker bij gemeenten o.a. op het terrein van emancipatie, arbeidsmarktdiscriminatie radicalisering en jeugdoverlast.

In 2013 schreef Eva het non-fictie boek Hangplek Holland dat is gebaseerd op haar ervaring met stedelijke jeugd en de problemen rond jeugdoverlast en criminaliteit. Voor het schrijven van het boek volgde zij jarenlang een groep jeugdigen, ouders, professionals en buurtbewoners.

Eva heeft ook een eigen website: www.evaklooster.nl.

Publicaties

http://www.meulenhoff.nl/nl/p4c36fcf32b2f4/11955/hangplek-holland.html, http://www.evaklooster.nl

Drs. Eva Klooster