Dr. Marjolijn Distelbrink

Senior onderzoeker

Ik hoop dat mijn onderzoek bijdraagt aan bewustwording en meer kennis en vaardigheden bij professionals en gemeenten om ouders en kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, wanneer ze dat nodig hebben. Echt luisteren en reflectie op de eigen (voor)oordelen zijn daarbij belangrijk

Marjolijn Distelbrink
Als senior onderzoeker bij jeugd en opvoeding houd ik me veel bezig met onderzoek en kennisontwikkeling rond de vraag hoe voorzieningen goed kunnen aansluiten bij gezinnen met diverse achtergronden. De focus in mijn werk ligt daarbij op preventieve voorzieningen. Ik doe ook onderzoek naar interventies, methodieken en voorschoolse educatie. 

De laatste jaren werk ik veel binnen consortia waarbij praktijk, onderzoek, beleid, onderwijs en ouders/jongeren samen de praktijk verbeteren door kennisontwikkeling. Bijvoorbeeld in KeTJA, de Kenniswerkplaats Jeugd Transformatie Amsterdam. We werken aan praktijkverbetering door actie-onderzoek, waarbij ontwikkeling en kennisvergaring direct hand in hand gaan. Maar ook door evaluatie- of effectonderzoek te doen, op basis waarvan dan later leer- of reflectie tools ontwikkeld worden. Met collega’s werk ik ook aan beschrijving en onderbouwing van methodieken die ingezet worden in ‘het voorveld’; bij groepen ouders met een migratie-achtergrond in eigen kring bijvoorbeeld.  

Binnen Kennisplatform Integratie en Samenleving richt veel van mijn werk zich de laatste jaren op de ondersteuning van de waardenopvoeding en het opvoeden of opgroeien in een minderheidspositie. Ook bij jongere generaties ouders met een migratieverleden is aandacht hiervoor belangrijk, zo blijkt uit ons onderzoek.  

U bent bij mij op het juiste adres voor onderzoeksvragen over hoe voorzieningen kunnen aansluiten bij gezinnen met diverse achtergronden.  

 

Dr. Marjolijn Distelbrink

Senior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2021 Boendermaker, L. Distelbrink, M. Goor van, R. Pels, T. Werken in wijkteams jeugd. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
 • 2016 Distelbrink, M., & Pels, T. (2016). Diversiteit in opvoeding en opvoedondersteuning. In: P. Smeyers, S. Ramaekers, R. van Goor en B. van Obbergen (reds). Inleiding in de pedagogiek. Thema’s en basisbegrippen, pp. 137-151. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • 2016 Distelbrink, M., & Pels, T. (2016). Wijkteams jeugd: omgaan met (etnische) diversiteit. In: R. Fukkink en R. Oostdam (reds) Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Van startbekwaam naar stadsbekwaam, pp. 195-205. Bussum: Coutinho.
 • 2015 Pels, T., Van Rooij, F.B., & Distelbrink, M. (2015). The Impact of Intimate Partner Violence (IPV) on Parenting by Mothers Within an Ethnically Diverse Population in the Netherlands. Journal of Family Violence, 30(8), 1055-1067.
 • 2015 Distelbrink, M., & Pels, T. (2015). Sekseverschillen, onderwijs, religie in de opvoeding. Bucx, F. & De Roos, S. (Red.) Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Een terugblik en verkenning, pp. 103-126. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2015. Distelbrink, M. (2015). Dé Surinaamse opvoeding bestaat niet. Blog www.kis.nl
 • 2012 Distelbrink, M., & Pels, T. (2012). Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG: Uitdagingen voor gemeenten en professionals. Pedagogiek, 32(1), 67-81.
 • 2012 Pels, T., & Distelbrink, M. (2012). Vaderschap in de literatuur. In T. Pels, S. Ketner, & P. Naber (red)., Een vader is meer dan 100 meesters: Versterken van vaderschap in Amsterdam (Kenniswerkplaats Tienplus) (pp. 23-24). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Winkelman, C., Distelbrink, M., & Ketner, S. (2012). ´Nee mama, positief opvoeden!´: Migrantenouders en beroepskrachten over Triple P. In H. Sarneel (Red.), Interculturele jeugd- en hulpverlening: Een cultureel venster op de hulpverlening aan migrantenjongeren en hun gezinnen (pp. 155-161). Delft: Eburon.
 • 2011 Distelbrink, M., & Ketner, S. (2011). Vaderschap is geen playstation: Vaderschap versterken bij Afro-Caribische mannen. Pedagogiek, 31(1), 53-67.
 • 2011 Pels, T., Distelbrink, M., Tan, S., & Lünnemann, K. (2011). Deel II: De moeders. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 39-125). Assen: Van Gorcum.
 • 2010 Distelbrink, M. & Berg, M. van den. (2010). Meer onderzoek nodig naar socialisatie migrantenjeugd en toegankelijkheid voorzieningen. Jeugd en Co Kennis, 2010 (3), 52-54.
 • 2010 Distelbrink, M., Roeleveld, W., & Steketee, M. (2010). Kinderen over opvoeding en opvoeders. MO/Samenlevingsopbouw, 29, 23-25.
 • 2009 Distelbrink, M. (met medewerking van Essayah, O., & Tan, S.) (2009). Ondersteuning van opvoeders in Amsterdam-Noord, Slotervaart en Zuidoost: Beleid, praktijk en migrantenorganisaties: Inventarisatie voor Kenniswerkplaats Tienplus. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2009 Distelbrink, M., Meeuwesen, L., & Pels, T. (2009). Communicatie over opvoedingsdoelen in Marokkaanse en Nederlandse gezinnen: Verslag van een preliminair onderzoek. Kind en adolescent, 30(1), 36-51.
 • 2008 Distelbrink, M., & Pels, T. (2008). Deel IVa: Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen (Aanvulling op Cahier 2008-4). In D. Brons, N. Hilhorst, & F. Willemse (red.), WODC Cahier 2008-4 (supplement): Het kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 3-22). Den Haag: Ministerie van Justitie / WODC (Digitale versie op: http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/specifieke-kennis-antilliaanse-criminele-jongeren.aspx).
 • 2008 Distelbrink, M. & Gruijter, M. de (2008). Zelfredzaamheid van oudere migrantenvrouwen. Geron, Tijdschrift over ouder worden & maatschappij, 10(2), 28-30.
 • 2008 Braam, H., & Distelbrink, M. (2008). ;-} W8 Hb j ff? Jongeren bereiken via MSN. SoZio, Vakblad voor sociale en pedagogische beroepen, 13, (84), 38-41.
 • 2007 Boonstra, N., Distelbrink, M., Gruijter, M. de, & Pels, T. (2007). Allochtone vrouwen willen meer meedoen: Wijkvoorzieningen moeten beter aansluiten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 61(7/8), 8-11.
 • 2006 Distelbrink, M., Geense, P. & Pels, T. (2006). Divers vaderschap in moederland. Migrantenstudies 22(4), 243-263.
 • 2006 Distelbrink, M. (2006). Caribbean: Child rearing in Creole-Surinamese families. Dekovic, M., Pels, T. & Model, S. (eds.) Childrearing in six ethnic families in the Netherlands. Ceredigion: Mellen Press.
 • 2006 Distelbrink, M. & Hooghiemstra, E. (2006). Demografie. Keuzenkamp, S. en Merens, A. (red.). Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (pp. 18-38). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2006 Distelbrink, M. & De Jongh, W. (2006). Ouders en scheiding:// Juridische aspecten van scheiding en stiefouderschap//. Wijzer voor ouders. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad.
 • 2006 Pels, T., Distelbrink, M., & Geense, P. (2006). Fatherhood in the migration context: The division of family tasks as perceived by Chinese, Creole-Surinamese and Moroccan fathers in the Netherlands. Paper presented at the 18th IACCP Congress, Spetses/Greece 11-15 july 2006.
 • 2006 Pool, M., Distelbrink, M. & Lucassen, N. (2006). Ouders aan het woord: Hoe gezinsvriendelijk is Rotterdam? Den Haag: Nederlandse Gezinsraad.
 • 2005 Distelbrink, M. & Hooghiemstra, E. (2005). Signalement 3a. Allochtone gezinnen: Feiten en cijfers. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad.
 • 2005 Distelbrink, M. (2005). ‘Creools-Surinaamse vaders: Vaderen in en buiten het gezin’. Distelbrink, M., Geense, P. & Pels, T. (red.). (2005) Diversiteit in vaderschap. Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders in Nederland(pp. 123-210). Assen: Van Gorcum.
 • 2005 Distelbrink, M. & Loozen, S. (2005). Jonge Turken en Marokkanen over gezin en taakverdeling: Bevolkingstrends. Voorburg/Heerlen: CBS.
 • 2005 Distelbrink, M., Lucassen, N. & Hooghiemstra, E. (2005). Gezin Anno Nu. Den Haag: RMO.
 • 2005 Graaf, de, A. & Distelbrink, M. (2005). De demografische levensloop van jonge Turken en Marokkanen: Enquêteonderzoek onder allochtonen. Voorburg/Heerlen: CBS.
 • 2005 Hooghiemstra, E. & Distelbrink, M. (2005). Kinderen krijgen in de moderne levensloop. Tijd van leven, tijd van zorgen: Essays over leeftijd, levensloop, gezondheid en zorg. Utrecht: Expertisecentrum LEEFtijd.